REVOLUCIJA U MOSKVI – Posle 20 godina donet Zakon o recikliranju

Više od 20 godina unazad na otpad iz ruske prestonice niko nije obraćao pažnju i sav otpad je išao na deponije. Otpad je odavno počeo da ugrožava i zdravlje ljudi. Smeće je nagomilavano i broj deponija se samo povećavo. Međutim prošle nedelje su gradske vlasti iz Moskve najavile manju revoluciju i najavile uvođenje kanti za recikliranje u dvorištima širom grada do kraja godine.

Smeće u Rusiji odavno je preraslo i u politički problem

Više od 20 godina unazad na otpad iz ruske prestonice niko nije obraćao pažnju i sav otpad je išao na deponije. Otpad je odavno počeo da ugrožava i zdravlje ljudi. Smeće je nagomilavano i broj deponija se samo povećavo. Međutim prošle nedelje su gradske vlasti iz Moskve najavile manju revoluciju i najavile uvođenje kanti za recikliranje u dvorištima širom grada do kraja godine.

Ruskoj vladi i Dumi odavno je preneto da će jednog dana deponovanje smeća eskalirati u problem, ali oni nisu skoro ništa učinili da spreče ovu katastrofu. Prvi zakon o odvajanju smeća donet je 2014, ali realizacija ovog zakona nikad nije sprovedena u delo. Tek od ove godine najavljene su promene i akcije koje bi mogle da reše ovaj problem. 

Iako je recikliranje totalna nepoznanica u Rusiji, gradić Saransk koji se nalazi na nekih 600 km istočno od Moskve,je jedan od retkih gradova već godinama uz pomoć nemačke kompanije Remondis odvajaju smeće.

Članice EU vraćaju u proseku 60% svog otpada, dok Rusija reciklira samo 4%, navodi se u studiji Svetske banke iz 2012. godine. Takve deponije pokrivaju oko 4 miliona hektara u Rusiji, što je područje približno veličine Švajcarske. 

 

 

 Prijava na newsletter

Pročitajte još: