Žensko preuzetništvo u Srbiji u proteklih deset godina – odakle smo krenuli, a gde smo stigli

U proteklih deset godina žensko preduzetništvo u Srbiji je napredovalo, ali to još nije zadovoljavajuće, pokazuju rezultati studije koju su predstavili Ambasada Nemačke, Nemačko-srpska inicijativa za održivi rast i zapošljavanje i Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena. Studija je rađena u okviru projekta "Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti”.

U proteklih deset godina žensko preduzetništvo u Srbiji je napredovalo, ali to još nije zadovoljavajuće, pokazuju rezultati studije koju su predstavili Ambasada Nemačke, Nemačko-srpska inicijativa za održivi rast i zapošljavanje i Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena. Studija je rađena u okviru projekta “Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti”.

Sa nešto manje od 45 godina, udata sa dvoje dece, fakultetski obrazovana i sa profesionalnim iskustvom – to je profil preduzetnice danas.

Od koleginica pre jedne decenije izdvaja ih želja za osamostaljivanjem, ostvarivanjem neke ideje, uvećanjem profita, a ne kao što je to bilo nekada – kao jedini način da se zaposle.

Preduzetništvo ne počinje nakon završetka studija, već u školi i pre toga, podsticanjem devojaka da preuzmu inicijativu, da budu liderke, jer imaju kapacitete i talenat za svoju budućnost“, poručila je ambasadorka Nemačke u Srbiji Anke Konrad.

Žena je sve više u sektorima ekonomije znanja i nekim do skoro tradicionalno muških delatnosti, poput građevinarstva ili saobraćaja i skladištenja.

Sve je više i firmi sa više od deset radnika. Takođe, sada preduzetnice izlaze iz okvira lokalnog tržišta, uključujući se u izvoz.

“Više žena preduzetnica povezno je sa rastom ekonomije. Neophodne promene se mogu ostvariti samo kroz strukturni pristup i samo ako se svi uključe“, naglasila je zamenica šefa Delegacije EU Plamena Halačeva.

Neke nove žene i neki novi poslovi

Kao probleme sada navode pronalaženje radne snage, teško nošenje sa monopolima. Iz Studije o ženskom preduzetništvu – deset godina posle, međutim, vidi se još nešto.

“Sada mi govorimo o nekim novim ženama i nekim novim biznisima. Znači survival rate ili opstanak ženskih preduzeća nije posebno dug, i na to treba da obratimo izuzetno veliku pažnju”, napominje Milana Rikanović, direktorka UN Vomen – Srbija (UN Woman – Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena).

Zabrinjava što se smanjuje broj mladih preduzetnica, sa 13 odsto u 2011. godini na manje od 5 odsto. To ukazuje da je mladim ženama potrebna podrška.

“Nikako ne treba da isti životni događaj, a to je rođenje deteta, bude bilo kakav osnov za razlikovanje za bilo koju ženu i to je nešto što bi zaista trebalo što pre da dovršimo“, ističe poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.

Ovih dana dovršiće se usvajanje Izmena i dopuna zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom. Konačno će preduzetnice da se izjednače sa drugim zaposlenim ženama, pa će i njihovi partneri kao drugi očevi moći da koriste plaćeno odsustvo nakon trećeg meseca od rođenja deteta.

“Takođe je novim zakonskim izmenama omogućeno da i žene preduzetnice nakon rođenja trećeg i svakog narednog deteta imaju porodiljsko odsustvo dve godine. Naravno i njihovi supružnici, ukoliko se oni tako dogovore“, kaže ministarka za brigu o porodici i demografiju Darija Kisić.

Uprkos problemima, preduzetnice su optimistične. Planiraju povećanje proizvodnje, više zaposlenih i povećanje njihovih plata, ali i profita.

Izvor: www.rts.rs 

Prijava na newsletter

Pročitajte još: