Uputstvo za e-fakture

Koristeći knjigovodstveni program Pantheon omogućava se prosleđivanje svih faktura korisniku kroz SEF, sistem e-faktura republike Srbije. Počev od 01.01.2023 obaveza je za sva pravna lica da primaju i šalju fakture koristeći SEF sistem. Pantheon vam omogućava da ovu obavezu ispunite uz potrebnu bezbednost, jednostavnost, transparentnost i ispunjenje zakonske obaveze.

Koristeći knjigovodstveni program Pantheon omogućava se prosleđivanje svih faktura korisniku kroz SEF, sistem e-faktura republike Srbije. Počev od 01.01.2023 obaveza je za sva pravna lica da primaju i šalju fakture koristeći SEF sistem. Pantheon vam omogućava da ovu obavezu ispunite uz potrebnu bezbednost, jednostavnost, transparentnost i ispunjenje zakonske obaveze.

Sve što vam treba je implementiran Pantheon i vaša registracija na SEF. Ukoliko još nemate implementiran Pantheon, najrasprostranjeniji poslovni softver, možete nam se obratiti da vam pomognemo da taj proces prođete lako i iskoristite sve mogućnosti ovog softvera.

Potrebno je da svaki subjekt ima popunjena sledeća polja.

Slika 1. Obavezna polja subjekta

U slučaju da je subjekt budžetski korisnik bira se opcija iz padajućeg menija direktan ili indirektan i unosi se  JBKJS broj. Za korisnike koji se ne finansiraju od strane države ostaviti prazno polje budžetski korisnik kako bi polje JBKJS broj ostalo sivo. 

Slika 2. Obavezna polja subjekta

 Potrebno je kreirati dokument i popuniti pored osnovnih i obavezna polja označene na slici.

Slika 3. Kreiranje dokumenta sa potrebnim podacima

Klik na čarobnjaka (Slika 4.) — Ispis od broja do broja (Slika 5.) — Prebacivanje u dokumentaciju (Slika 6.)— Klik na potvrdi (Slika 7.) — Klik na X (Slika 8.) — Klik na padajući meni datuma, klik na danas (Slika 9.) — Klik na strelice (Slika 10.) — Klik eFaktura slanje (Slika 11.) — Klik ok (Slika 12.)

Slika 4. Pokretanje čarobnjaka

Slika 5. Ispis od broja do broja

Potrebno je odabrati od kog do kog dokumenta, ispis koji se koristi i kliknuti na dokumenti.

Slika 6. Prebacivanje fakture u dokumentaciju

 

Odaberite Pravog Partnera Za Implementaciju Poslovnih Programa

Hajde da razgovaramo o tome kako da unapredite svoj posao. Objasnite nam vaše poslovanje i vaše potrebe, u ovakvim razgovorima možemo da vam prenesemo iskustva kako smo slične probleme rešili kod naših korisnika koji se bave sličnom delatnošću kao vaše preduzeće.

Email: office@connectsoftware.rs
Telefon: +381 21 662 0000Prijava na newsletter

Pročitajte još: