Početak primene eFaktura i prvi utisci

U prve dve i po nedelje od početka godine kada je na snagu stupila obaveza slanja, primanja i čuvanja elektronskih faktura za subjekte privatnog sektora koji su obveznici PDV, razmenjeno je 3.065.630 elektronskih faktura.

U prve dve i po nedelje od početka godine kada je na snagu stupila obaveza slanja, primanja i čuvanja elektronskih faktura za subjekte privatnog sektora koji su obveznici PDV, razmenjeno je 3.065.630 elektronskih faktura.

Od tog broja, potvrdilo je Ministarstvo finansija, između privatnog sektora razmenjeno je 2.537.773, a između korisnika javnih sredstava i privrednih subjekata 527.857 elektronskih faktura.

„Od 1. maja 2022. godine do sada razmenjeno je ukupno 10.312.749 elektronskih faktura. Od početka ovog procesa dobro se komuniciralo sa privredom i usvojene su mnoge sugestije, što je rezultiralo nizom unapređenih sistema i funkcionalnosti kao i poboljšanja rada samog sistema elektronskih faktura”, objašnjava državni sekretar u Ministarstvu finansija Slavica Savičić.

Korišćenje sistema e-faktura je besplatno i njegovom primenom pretpostavlja se da će doći do ubrzanja poslovnih procesa, kao i unapređenja poslovanja kroz dodatnu pravnu sigurnost. Za većinu privrednika koji koriste digitalne servise, primena elektronskih faktura je još jedan novi sistem koji, iako je zamišljen da bude jednostavan i intuitivan za korišćenje, ipak treba usvojiti u svakodnevnom radu. Svi oni koji se do sada nisu prijavili, treba da znaju da je prvi korak ka tome to da imaju eID (elektronsku identifikaciju), dok se sam proces brzo i jednostavno savladava.

Koliko je nama poznato, ovo su najčešća pitanja koja su korisnici postavljali u jeku prelaska na eFakturisanje kao i tokom januara.

Šta smo uopšte dobili eFakturama?

Pre svega pouzdano slanje i primanje računa. Svi računi su konačno po zakonu u obavezi da budu na jednom mestu. Računi (većini) više ne stižu poštom, mailom, nego automatski stižu u sistem eFaktura i tu ostaju, a mi jasno znamo da li ih je poslovni saradnik prihvatio ili odbio – nema više opravdanja da je „račun izgubljen u pošti“. Dodatna prednost je ukoliko nam je postojeći poslovni ili knjigovodstveni softver omogućio da izdajemo i primamo fakture koristeći usluge SEF-a.

„Izvršio sam registraciju na SEF ali nisam u obavezi da koristim sistem. Da li postoji mogućnost brisanja naloga?“
Ne. Ovim ste postali dobrovoljni korisnik Sistema elektronskih faktura. U obavezi ste da koristite SEF u tekućoj i narednoj kalendarskoj godini.

„Da li mogu da odbijem eFakturu?“
Da. Svaka faktura može biti priznata odnosno prihvaćena ili odbijena. Ukoliko vam stigne eFaktura a vi je ne prihvatite u roku od 15 dana od dostavljanja, kao i u dodatnih 5 dana koji se smatraju produženim rokom, smatra se da je faktura odbijena.

„Da li odobrena eFaktura može naknadno da se odbije?“
Da. Takvu fakturu je moguće stornirati.

„Da li odbijena eFaktura može naknadno da se odobri?“
Da. „Propisano je da se od 1. januara 2023. godine elektronska faktura koja je odbijena može naknadno prihvatiti, pod uslovom da nije reč o elektronskoj fakturi koja se evidentira u CRF-u u skladu sa Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.“ (izvor: PKT)

„Koliko se čuvaju elektronske fakture u privatnom sektoru?“
Izdati ili primljeni računi se čuvaju 10 godina od isteka godine u kojoj je izdata faktura.

„Koliko se čuvaju eFakture u javnom sektoru?“
I izdati i primljeni računi čuvaju se trajno.

„Da li eFaktura mora da se štampa?“
Ne. Štampa fakture više nije obavezna. Po Zakonu svaki dokument nastao elektronski- original samo dok je u elektronskom obliku. Ako bi ga štampao morao bi dokazivati da je veran originalu.

„Da li pored eFakture treba izdati i račun u pdf?“
Ne. Nema potrebe jer je jedino važeća eFaktura koja se isključivo ili šalje u XML formatu u Sistem elektronskih faktura (SEF) ili direktno unosi u SEF.

Da li se eFaktura može antidatirati?
Ne. Račun izdat preko eFaktura vodi se na dan kada je kreiran, odnosno podignut u SEF.

„Račun-otpremnica ide u istoriju?“
Dokument koji dostavljate preko SEF ne može se zvati račun-otpremnica. Otpremnicu, odnosno drugi dokument koji prati robu treba slati fizički sa robom koja se isporučuje i obezbediti potpis kupca. Račun šaljemo preko Sistema elektronskih faktura (ako smo obveznici). Otpremnica može da ide kao prilog.

„Kome se možemo obratiti za pomoć u slučaju da nam je potrebno pojašnjenje ili imamo problem prilikom korišćenja SEF-a?“
Kontakt telefon podrške Ministarstva finansija i mejl možete pronaći na sajtu www.mfin.gov.rs.

DIGITALIZACIJU POSLOVANJA DODATNO OLAKŠAVA ODABIR JEDNOSTAVNOG I POUZDANOG PROGRAMA

Proces digitalizacije odnosno prelaska na elektronsko izdavanje, slanje i primanje računa moguće je dodatno ubrzati i pojednostaviti a da pritom poslovanje ostane bezbedno. Podatak da se u 2022. za korišćenje knjigovodstvenog programa Minimax registrovalo čak 1200 novih poslovnih subjekata govori o da knjigovođe i preduzetnici imaju potrebu za brzim, praktičnim i sigurnim rešenjem.

O MINIMAX-U
Minimax je napravio ogroman prodor na tržištu pre svega zbog svoje jednostavnosti ali i praktičnosti koja se ogleda u pojednostavljenom rešenju, odnosno izvršavanju najčešćih računovodstvenih operacija samo jednim klikom. Naročitom prednosti klijenti smatraju činjenicu da je Minimax na cloudu, što znači da nema instalacije programa u računaru, već je dovoljna kratka registracija sa bilo kog mesta i uređaja, desktop računara ili mobilnog telefona. Cena je jedna od stavki za koju se klijenti u početku primarno interesuju, a koja postaje manje važna u momentu kada se upoznaju sa sjajnim funkcionalnostima programa. To ne znači da je cena visoka. Rad u Minimaxu i slanje svih eFaktura može da vas košta samo 6 evra mesečno. Besplatan probni period traje 30 dana koliko je i dovoljno da se upoznate sa svim prednostima Minimaxa u odnosu na druga rešenja i donesete odluku da li želite da ovu poslovnu godinu završite uspešnije, sa manje stresa i više slobodnog vremena.

Izvor: www.Minimax.rs, www.mfin.gov.rs 

Prijava na newsletter

Pročitajte još: