Nova Crnja podstiče poljoprivrednu proizvodnju

Već treću godinu zaredom opština Nova Crnja izdvaja iz budžeta sredstva za podsticaj mladim poljoprivrednicima, a ove godine je 30 njih dobilo 100.000 dinara.

Već treću godinu zaredom opština Nova Crnja izdvaja iz budžeta sredstva za podsticaj mladim poljoprivrednicima, a ove godine je 30 njih dobilo 100.000 dinara.

Opština Nova Crnja pripada Srednjebanatskom okrugu i nalazi se u severoistočnom delu Banatu. Opštini pripada šest naseljenih mesta: Nova Crnja, Srpska Crnja, Aleksandrovo, Vojvoda Stepa, Radojevo i Toba.
Zauzima teritoriju od 273 kvadratnih kilometara, od čega se poljoprivredno zemljište prostire na 24.901 hektara, a šume na 470 ha. Oranice su zastupljene na 24.500 ha, livade na 27, a pašnjaci na 145 ha. Vinogradi zauzimaju 30 ha, dok je 86 ha voćnjaka u posedu seljačkih domaćinstava. Zastupljeno je i stočarstvo, dok je voćarstvo simbolično.

Tri miliona dinara za podsticaj poljoprivrednicima

Uglavnom 52,7% stanovništva se bavi poljoprivredom, a već treću godinu zaredom opština Nova Crnja izdvaja određena sredstva za podsticaj poljoprivrednicima.
Ove godine je iz budžeta opštine izdvojeno tri miliona dinara. Najviše novca 1,6 miliona dinara, namenjeno je ratarima, dok je za voćarstvo, vinogradarstvo, povrtarstvo izdvojeno million dinara. Za unapređenje pčelarstva predviđeno je 400 hiljada dinara.

Raspodela sredstava je pravljenja na osnovu iskustva iz prethodnih godina, a zainteresovanost je iz godine u godinu sve veća. Ove godine se čak 67 poljoprivrednih gazdinstava prijavilo, a 30 je dobilo sredstva, s obzirom na to da su dobijali po 100.000 dinara. Oni koji su ranijih godina dobili sredstva nisu mogli da dobiju ponovo učestvuju na konkursu, jer je cilj opštine da se obuhvati što veći broj gazdinstava kako bi što više ljudi dobilo šansu da započne posao.

Ciljna grupa i jesu mladi poljoprivrednici (mlađi od 40 godina), kao i oni koji poseduju male posede, koji su nezaposleni, a planiraju da se bave poljoprivredom, kao i oni sa većim brojem članova domaćinstva.

Komisija je kandidatima koji su ispunjavali navedene uslove dodeljivala u zavisnosti od toga bodove, ali sve je bilo vrlo transparentno i javno i svako je u bilo kom trenutku mogao da proveri svoje bodove, i generalno svih učesnika konkursa. Posebno je zanimljivo i to da na odluke komisije nije bilo žalbi s obzirom na to da su uslovi konkursa veoma jasni.

Za šta su namenjena sredstva?

Najviše je i ove godine zainteresovanih za ratarsku proizvodnju, ali sve je više onih koji se odlučuju za voćarske zasade.

Sredstva su namenjena za kupovinu sadnica, mašina, plastenika, sistem za navodnjavanje, ograđivanje imanja.

Za ratarstvo se najviše nabavljaju mašine, za voćarstvo i povrtarstvo se nabavljaju sadnice, oprema, ograde, sistem za navodnjavanje, plastenici, pa čak i krčenje voćnjaka, a za pčelarstvo nabavka opreme, ali i novih rojeva.

Ugovori su već potpisani, a očekuje se da se isplata izvrši tokom jeseni, u oktobru i novembru.

Takođe, komisija će u nekoliko navrata u toku godine obići poljoprivrednike koji su dobili sredstva sa ciljem da vide koliko su zadovoljni, šta su konkretno nabavili i koliko će im značiti podsticaj, kako bi znali u kom smeru ubuduće da usmeravaju sredstva.

Očekuje se da opština nastavi da podstiče poljoprivrednike

Cilj je da se i narednih godina iz budžeta izdvajaju sredstva za ove namene s obzirom na to da postoji dobra perspektiva i da se pokazalo da je velika zainteresovanost poljoprivrednika. Osim toga, poljoprivreda je jedna od osnovnih dobara koje opština ima i glavni izvor prihoda ne samo za opštinu, već i građane. Takođe, ukoliko bude mogućnosti, sredstva će se i povećavati narednih godina.

Nadležni iz Opštine Nova Crnja su veoma raspoloženi da čuju sugestije, i stalno su u kontaktu sa poljoprivrednim proizvođačima. Veće proizvođače usmeravaju na pokrajinske i republičke konkurse, dok manje opština savetuje, ako u jednom konkursu ne dobiju sredstva, šta mogu da preduzmu da ih dobiju naredne godine. Osim toga, pomažu im oko papirologije koju su maksimalno moguće pojednostavili.

Besplatno uzorkovanja poljoprivrednog zemljišta

Treba istaći i da je trenutno aktuelno besplatno uzorkovanje poljoprivrednog zemljišta. To je još jedan doprinos koji opština pruža, a značajno je radi dobijanja podataka o sadržaju hraniva, humusa i reakciji zemljišta. To se radi kako bi se na osnovu dobijenih rezultata odredile potrebne doze i vrste đubriva.

Opština je navela da će svakom poljoprivrednom gazdinstvu i zemljoradničkoj zadruzi finansirati analizu po dva uzorka, tačnije uzorke sa dve parcele. Uzorkovanje poljoprivrednog zemljišta dobija na važnosti zbog visokih cena mineralnih đubriva. Ove analize su bitne kako se đubrivo ne bi nabavljalo u većim količinama ili bilo neadekvatnog sastava azota, fosfora i kalijuma za određene parcele, odnosno da ne bi dolazilo do prekomernog ili nedovoljnog unošenja đubriva.

Kakav je plan razvoja opštine Nova Crnja?

S obzirom na to da se više od polovine stanovništva opštine bavi nekim oblikom poljoprivredne delatnosti, ono na čemu svakako treba raditi u narednom periodu je, pre svega, povećanje prinosa osnovnih ratarskih kultura (pšenica, kukuruz i suncokret), i to efikasnijom primenom agrotehničkih mera. Zatim, pažnju treba usmeriti i na proširenje skladišnog prostora za odlaganje ratarskih proizvoda, izgradnju hladnjača za čuvanje voća i povrća, proizvodnja organske hrane, udruživanje poljoprivrednih gazdinstava u svojevrsne klastere i izgradnju pogona za preradu hrane. Da bi se sve to ostvarilo potreban je dobar partner kako bi se obezbedio i dobar plasman, jer je to ono što je poljoprivrednim proizvođačima od ključnog značaja.

 

 Prijava na newsletter

Pročitajte još: