NBS: U prvom tromesečju otkriveno 850 falsifikovanih novčanica, najviše dinara

falsifikovanje novca NBS

U prvom tromesečju ove godine u Srbiji je otkriveno ukupno 850 komada falsifikovanih novčanica ukupne nominalne protivvrednosti 3.590.188,76 dinara, saopštila je Narodna banka Srbije (NBS).

Kako se navodi, u periodu januar – mart 2024, ukupno je otkriveno 459 komada falsifikovanih novčanica gotovog novca u dinarima i oni čine 54 odsto svih falsifikata.

Falsifikovanih novčanica efektivnog stranog novca je otkriveno 391 falsifikata od kojih je 209 ili 24,49 odsto bilo evra i 182 ili 21,41 odsto američkih dolara.

U strukturi otkrivenih falsifikata novčanica u dinarima, prema podacima centralne banke Srbije, dominantno učešće imale su one u apoenima od 2.000 i njih je bilo 71,24 odsto, dok su novčanice u apoenima od 1.000 i od po 500 dinara činile po 11,76 odsto.

Procentualno izraženo, ta tri apoena zajedno čine 94,77 odsto ukupnog broja falsifikata novčanica gotovog novca u prvom tromesečju 2024.

U Izveštaju o otkrivenim falsifikovanim novčanicama u periodu januar – mart 2024, NBS navodi da kad se posmatra vrednosno, u strukturi otkrivenih falsifikata, najveći je udeo novčanica apoena od 2.000 dinara (83,11 odsto) i od 1.000 dinara (6,86 odsto), a procentualno izraženo ta dva apoena zajedno čine 89,97 odsto falsifikata gotovog novca.

Dodaje se i da ako se uporede otkrivene falsifikovane novčanice gotovog novca s gotovim novcem u opticaju, vidi se da je na milion komada originalnih novčanica u opticaju otkriveno 0,80 komada falsifikovanih novčanica gotovog novca, odnosno na milijardu dinara uopticaju otkriveno je 1.749,87 dinara falsifikovanog novca.

Kada je reč o stranom novcu, u izveštaju NBS navedeno je i da je u periodu januar – mart 2024. od 209 otkrivenih falsifikovanih novčanica evra najviše bilo njih u apoenima od 50 i 100, a da kada je reč o američkom dolaru od ukupno 182 faslsifikata, u apoenima od 100 otkriveno je 27 komada.

NBS ističe da je tokom godina primetno da je među falsifikovanim novčanicama američkog dolara dominantno učešće apoena od 100 dolara, međutim u ovom tromesečju je otkriveno više falsifikata drugih apoena, među kojima su oni od 20 i pet američkih dolara kojih je bilo po 41 komada, dok je falsifikovanih novčanica u apoenima od 10 dolara bilo 43 komada, a od jednog dolara 30 komada.

U posmatranom periodu, prema podacima centralne banke Srbije nije bilo otkrivenih falsifikata drugih valuta.

NBS ističe da je u posmatranom periodu od ukupno 3.590.188,76 dinara, kolika je bila ukupna nominalna dinarska protivvrednost falsifikata svih valuta, dominantan udeo otkrivenih falsifikovanih novčanica evra i to u iznosu od 2.351.751,53 dinara ili 65,5 odsto, a zatim domaće valute u iznosu od 786.900,00 dinara ili 21,92 odsto, pa američkog dolara u iznosu od 451.537,23 dinara ili 12,58 odsto.

Bruto devizne rezerve na kraju marta 24,94 milijarde evra

Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije bile su na kraju marta na nivou od 24.942,1 milion evra (24,94 milijarde), što je u odnosu na kraj prethodnog meseca smanjenje za 89,3 miliona evra, objavila je centralna banka.

Ovaj iznos deviznih rezervi obezbeđuje pokrivenost novčane mase M1 od 171,1 odsto i 6,7 meseci uvoza robe i usluga, što je više nego dvostruko iznad standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama.

Neto devizne rezerve (bruto devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve, obaveze prema Međunarodnom monetarnom fondu po osnovu aranžmana i drugim osnovima) iznosile su 20.679,0 miliona evra, i u odnosu na kraj februara smanjene su za 127,2 miliona evra.

Na smanjenje bruto deviznih rezervi u martu prevashodno su uticali odlivi po osnovu neto razduženja države na ime deviznih kredita u iznosu od 221,7 miliona evra, kao i po osnovu izmirenja ostalih deviznih obaveza države i drugim osnovima u iznosu od 115,3 miliona evra.

Odlivi iz deviznih rezervi u martu ostvareni su i po osnovu intervencija Narodne banke Srbije, iako je Narodna banka Srbije u martu neto kupila 20 miliona evra, navedeno je u saopštenju.

U martu su uticaj na devizne rezerve (u smeru smanjenja) imale transakcije prodaje deviza u iznosu od 175,0 miliona evra, dok je kupovina deviza, koja je obavljena u poslednja dva radna dana marta u iznosu od 195 miliona evra, efektuirana kroz (pozitivan uticaj na) devizne rezerve početkom aprila (saldiranje T+2).

Najveći priliv u devizne rezerve u martu ostvaren je po osnovu izdvajanja devizne obavezne rezerve banaka u neto iznosu od 53,0 miliona evra.

Ostvareni su i prilivi po osnovu upravljanja deviznim rezervama, donacija, kamata i naplata kupona i drugim osnovima u ukupnom iznosu od 82,7 miliona evra.

Pozitivan neto efekat tržišnih faktora u iznosu 287,0 miliona evra, koji je, u najvećoj meri, rezultat rasta cene zlata za oko 8,1 odsto i jačanja dolara u odnosu na evro za oko 0,5 odsto na međunarodnom tržištu, ublažio je smanjenje bruto deviznih rezervi.

Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u martu iznosio je 773,6 miliona evra i bio je za 199,7 miliona evra veći nego u prethodnom mesecu.

U prva tri meseca ove godine, u međubankarskoj trgovini realizovano je ukupno 2.001,9 miliona evra.

U martu, kao i od početka 2024. godine, vrednost dinara prema evru gotovo je nepromenjena.

Narodna banka Srbije je na međubankarskom deviznom tržištu u martu neto kupila 20 miliona evra.

NBS je od početka 2024. neto kupila 320 miliona evra, radi održavanja relativne stabilnosti kursa dinara prema evru.

Info:RTV

Foto: Narodna banka SrbijePrijava na newsletter

Pročitajte još: