Kako poslati eFakturu iz Pantheona?

Potrebno Vam je da pojednostavite i unapredite svoje poslovanje i da ispunite vašu zakonsku obavezu slanja elektronskih faktura državnim institucijama. Koristite velike količine papira? Imamo rešenje za Vas. Koristeći Pantheon i servis Moj e-račun pomažemo korisnicima da poboljšaju svoje poslovanje uz znatne uštede, koristeći elektronske fakture.

Potrebno Vam je da pojednostavite i unapredite svoje poslovanje i da ispunite vašu zakonsku obavezu slanja elektronskih faktura državnim institucijama. Koristite velike količine papira? Imamo rešenje za Vas. Koristeći Pantheon pomažemo korisnicima da poboljšaju svoje poslovanje uz znatne uštede, koristeći elektronske fakture.

Prednosti e-fakturisanja

Osnovna prednost e-fakturisanja je ušteda od 60 do 80 procenata u poređenju sa fakturisanjem procesa na papiru. Prelaskom na korišćenje e-fakturisanja smanjićete greške prilikom unosa, skratiti obradu i imati bolju kontrolu protoka novca.

• Niži troškovi i brži povraćaj ulaganja
• Efikasniji procesi i veća usklađenost
• Sigurna razmena svih računa putem šifrovanih procedura prenosa
• Stabilniji protok novca
• Potpuna transparentnost i brza rezervacija faktura
• Usklađenost sa zakonskim zahtevima u oblasti B2B i B2G e-fakturisanja

Šta sadrži e-račun?

Svaki e-račun mora da sadrži:
• datum izdavanja fakture,
• broj fakture,
• datum prometa dobara i usluga,
• PDV broj ili PIB izdavaoca,
• pun naziv i adresa izdavaoca fakture,
• PDV broj ili PIB primaoca,
• pun naziv i adresa primaoca fakture,
• vrsta robe/usluge,
• vrsta/količina isporučenih dobara ili vrsta/obim usluge,
• oporezivi iznos po stopi ili izuzeće,
• jedinična cena bez PDV-a,
• popusti ukoliko ih ima (osim jedinične cene),
• poreska stopa,
• ukupan iznos PDV-a.

                                                                       Izvor: Datalab

Funkcionisanje sistema e-faktura u praksi

Sistem elektronskih faktura predstavlja bazu podataka u kojoj se registruju i dostavljaju elektronske fakture.
Pristup ovom sistemu imaju i poverioci i dužnici. Ovakav način funkcionisanja dovešće do transparentnog uvida u fakture sa obe strane. Na taj način, dužnici neće imati mogućnost da kažu da nije izvršena uplata jer neka faktura nije stigla. Registrovanje svake fakture je obavezno. Onog momenta, kada se elektronska faktura registruje, smatraće se da je ona dužniku i dostavljena.

Pantheon i e-račun

Koristeći knjigovodstveni program Pantheon i e-račun omogućava se prosleđivanje svih faktura korisniku uz potrebnu bezbednost, jednostavnost, transparentnost i ispunjenje zakonskih zahteva. Zakonska obaveza od 01.05.2022. je za sve privredne subjekte da izdaju elektronske fakture u poslovanju sa budžetskim korisnicima. Od 2023. obaveza će biti za sva pravna lica da primaju i šalju fakture svim pravnim licima.

Sve što vam treba je implementiran Pantheon i vaša registracija na servis Moj e-račun. Ukoliko još nemate implementiran Pantheon, najrasprostranjeniji poslovni softver, možete nam se obratiti da vam pomognemo da taj proces prođete lako i iskoristite sve mogućnosti ovog softvera.

Pantheon korisnicima vrlo brzo možemo da izvršimo povezivanje sa servisom Moj e-račun i da odmah krenete sa slanjem E-faktura.
I pored zakonske obaveze, e-fakture su unapređenje koje će u mnogome poboljšati način poslovanja, povećati sigurnost i ostvariti znatne novčane i vremenske uštede.

Ukoliko ste zainteresovani za primenu e-faktura u Pantheon-u, kontaktirajte kompaniju Connect Software Solutions.

Prijava na newsletter

Pročitajte još: