Forenzičko računovodstvo u bori protiv finansijskih prevara i korupcije

Ekonomski fakultet u Beogradu

Finansijski kriminal pokazuje tendenciju stalnog rasta, kako u globalnim okvirima, tako i u zemljama poput Srbije. Štete su ogromne za pojedince, organizacije i nacionalne ekonomije, a izazovi sve veći kako za javni sektor, tako i za korporacije. Počinioci mogu biti unutar organizacije, od zaposlenih, preko nižih i srednjih nivoa menadžmenta, pa sve do najviših rukovodilaca, ali i van nje, kao što su hakeri, pripadnici organizovanih kriminalnih grupa, dobavljači, potrošači…

Procene negativnih efekata finansijskih prevara se razlikuju, i na globalnom nivou se često govori o milijardama dolara godišnje, međutim prevare nije lako otkriti, te su gubici u stvarnosti mnogo veći. Sve učestalije otvaranje preduzeća i izloženost novim formama prevara, primena novih digitalnih tehnologija, decentralizacija operacija, rad i kupovina „od kuće”, ugrožene vrednosti i kriza morala u društvu, poslovna etika u organizacijama, saučesništvo internih i eksternih počinilaca, nedovoljno znanja iz oblasti forenzičkog računovodstva i mnogo drugih razloga uticali su na potrebu da se ,,iznalaze“ novi načini, tehnike i modaliteti borbe protiv finansijskih prevara i korupcije.

Upravo su to bili glavni razlozi da se, 7. i 8. juna na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na prvoj konferenciji iz oblasti forenzičkog računovodstva pod nazivom „Perspektive razvoja forenzičko-računovodstvenih kapaciteta: Izazovi za javni i korporativni sektor”, okupe vodeći eksperti, istraživači, praktičari i predstavnici relevantnih organa i institucija iz Srbije i okolnih zemalja, kako bi razmenili iskustva i znanja iz ove oblasti.

Prvom danu Konferencije prisustvovalo je oko 100 učesnika i gostiju: autora radova i panelista, predstavnika Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, kao i učesnika iz Narodne banke Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova, Javnog tužilaštva i mnogih drugih organa i organizacija iz privatnog i javnog sektora.

Konferenciju je otvorila Prof. dr Žaklina Stojanović, dekanica Ekonomskog fakulteta, koja je pozdravila sve prisutne goste i učesnike, naglasivši tradiciju Fakulteta, kao i spremnost da kao institucija od integriteta ide u korak sa potrebama privrede i društva. U tom smislu je navela kao značajan korak upravo akreditovanje prvog specijalizovanog master programa iz oblasti forenzičkog računovodstva, zahvalivši se na pomoći i podršci Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država i INL-u. Istakla je da će Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu i ubuduće podržavati konferencije i različite vidove edukacije na temu forenzičkog računovodstva.

Gospodin John Ginkel, zamenik ambasadora SAD, istakao je posvećenost Vlade Sjedinjenih Američkih Država borbi protiv finansijskih prevara i korupcija, a u svrhu uspostavljanja vladavine prava. U tom smislu je preko Biroa za međunarodnu borbu protiv narkotika i sprovođenje zakona (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs – INL), iniciran i finansijski podržan i projekat „Izgradnja forenzičko-računovodstvenih kapaciteta u Srbiji” (Building Forensic Accounting Capacity in Serbia), koji realizuje Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu. Gospodin Ginkel se zahvalio učesnicima Konferencije na posvećenosti i velikom doprinosu koji, deleći znanja, iskustva i najbolje prakse, daju u borbi protiv finansijskih prevara i korupcije, podižući nivo svesti i kompetencija institucionalnim i drugim stejkholderima.

Na kraju uvodnog dela obratio se Prof. dr Dejan Malinić, rukovodilac Projekta i Predsednik Programskog odbora Konferencije. Profesor je istakao značaj forenzičkog računovodstva i razvijanja posebnih znanja i veština koje će omogućiti da se institucije i preduzeća uspešnije bore sa rizicima i izazovima finansijskih prevara i korupcije. Sve prisutne je uputio u postignute rezultate Projekta, istakavši da će uskoro prva generacija polaznika master kursa „Forenzičko računovodstvo” sa uspehom završiti studije, izvođene po najsavremenijim svetskim programima, načinima rada i sa svetski najrelevantnijom stručnom  literaturom. Preko 50% polaznika je iz javnog sektora, što daje poseban impuls institucionalnoj borbi protiv finansijskih prevara i korupcija. Na kraju je istakao zadovoljstvo time što je veliki broj akademskih istraživača uložio napor i svoje potencijale da doprinese razvoju nove, dinamične i specijalizovane oblasti forenzičkog računovodstva, slanjem svojih naučnih radova, od kojih je 20, nakon dvostrukih anonimnih recenzija, ušlo u Zbornik radova. Ujedno se zahvalio svim stejkholderima, koji su pomogli i podržali Konferenciju i Projekat, a naročito Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država i INL-u.

U nastavku su svi prisutni sa posebnom pažnjom saslušali uvodna predavanja uvaženih gošći iz Hrvatske, Prof. dr Tine Vuko, sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Splitu i Dr Tene Prelec iz Centra za napredne studije Jugoistočne Evrope Univerziteta u Rijeci.

Profesorka Vuko se fokusirala na finansijske prevare i prikazala najnovije rezultate istraživanja i procene, kako na globalnom nivou, tako i u Hrvatskoj. Istakla je da su istraživanja sprovedena među menadžerima iz različitih sektora ukazala da su u Hrvatskoj, na godišnjem nivou, procenjeni gubici zbog prevarnih aktivnosti na nivou od 13% prihoda, a srednja vrednost gubitka je oko 100.000 evra. Veći deo prevara vezan je za privatni sektor, uglavnom su internog karaktera i počinjene od osoba koje dugo rade u organizaciji i najčešće imaju i saučesnike. Stoga je u nastavku predavanja istakla važnost istraživanja prevara i forenzičkog računovodstva kao profesije.

Dr Prelec je obradila temu korupcije i posledica koje ona ima po društvo u celini, posebno se fokusirajući na njen međunarodni i globalni aspekt. Istakla je da uglavnom metode merenja podrazumevaju istraživanje percepcija, ali takva metodologija se suočava sa dosta problema. Prema tako sprovedenim istraživanjima je kod nerazvijenijih i siromašnijih zemalja korupcija na znatno višem nivou od razvijenih zemalja. Međutim, ako se dublje zađe u analizu i konkretne podatke (koliko novca uđe ili izađe iz zemlje sumnjivim kanalima), može se konstatovati da se korupcija ne odvija samo u okviru tih nerazvijenih i zemalja u razvoju, već najčešće uz podršku preduzeća i pojedinaca iz najrazvijenijih zemalja.  Stoga je problem korupcije transnacionalni.

Najaktuelnije teme su razmatrane u okviru četiri specijalizovana panela, uz učešće brojnih panelista iz Srbije i okruženja.

Prvi panel je u fokusu imao forenzičko-računovodstvene izazove u detektovanju prevara. U tom kontekstu razmatrani su kako različiti oblici prevara, tako i načini da se iste otkriju, naprednom analitikom. Predstavljeni su i rezultati istraživanja percepcije zaposlenih i menadžera u Srbiji.

Drugi panel je bio usmeren na forenzičko računovodstvo i efikasnost javnih institucija, te su razmatrane koruptivne prakse u različitim fazama procesa javnih nabavki, pranje novca iz poreske utaje, uloga finansijske policije i uticaji sistema za sprečavanje pranja novca na bankarsko poslovanje. Posebno je bilo zanimljivo i korisno čuti iskustva iz Severne Makedonije.

Na trećem panelu diskutovalo se o dometima revizije u otkrivanju prevara. Razmatrani su uloga i značaj forenzičkih računovođa, naročito za institucije, zatim mogućnosti primene veštačke inteligencije u unapređenju forenzičkih kapaciteta revizije, percepcije i praksa državnih revizora, kao i usklađenost obrazovnog sistema i tržišta rada kada je u pitanju oblast forenzičkog računovodstva. Iskustva zemalja iz okruženja, pre svega iz Crne Gore i Severne Makedonije, pomogla su da se stekne bolji uvid u razvoj forenzičkog računovodstva u regionu.

Ključna područja prevara u konsolidovanom finansijskom izveštavanju, značaj standarda ISO 27001 u upravljanju rizikom od prevare u bankarstvu, forenzički izazovi u procesu vrednovanja preduzeća i poboljšanje efikasnosti testova forenzičke analitike, samo su neke od tema četvrtog panela pod nazivom: „Specifična područja korporativnih prevara“. Značaj informacione bezbednosti u istragama finansijskih prevara i kriminala i razmatranje uticaja forenzičkog računovodstva na kvalitet procene vrednosti preduzeća, zaokružili su diskusiju u tom panelu.

Brojni zainteresovani slušaoci, zanimljive i korisne diskusije, iskustva iz različitih sektora i sa različitih područja, pomogli su da se ostvari ključni cilj okupljanja akademske i poslovne javnosti i kreatora politika, a to je da se podigne nivo znanja, saradnje i umrežavanja stručnjaka iz oblasti forenzičkog računovodstva i srodnih oblasti.

Foto i Info: Ekonomski fakultet u BeograduPrijava na newsletter

Pročitajte još: