A kako vi pratite statuse eFaktura?

Koristeći Pantheon pratiti statuse poslatih faktura bez ulaska u SEF. Svaka eFaktura koju vaš kupac ne prihvati u roku od 15 dana, automatski dobija status ODBIJENA!

Koristeći Pantheon pratite statuse poslatih faktura bez ulaska u SEF.

Svaka eFaktura koju vaš kupac ne prihvati u roku od 15 dana, automatski dobija status ODBIJENA! 

Šta to znači za vas?

* Nije uručena kupcu.
* Neće biti prihvaćena.
* Neće biti plaćena!
* Moraćete ponovo da je šaljete i čekate na njeno prihvatanje i plaćanje.

Isto tako, ukoliko vaš kupac nije prihvatio avansni račun, nećete moći da mu izdate konačni račun preko SEF-a.

Ovo stvara puno problema u obračunima PDV-a, naplati potraživanja i dodatnom administrativnom poslu u praćenju statusa i zvanju kupaca.

Kako naši korisnici ažurno kroz PANTHEON prate statuse poslatih eFaktura i na vreme reaguju do svojih kupaca?

1. Mogu da prate statuse efaktura na svojim dokumentima

U glavi pojedinačnog dokumenta imaju mogućnost da vide status poslate fakture na SEF-u.

2. Mogu da vrše grupne pretrage faktura po statusima ili po vrstama dokumenata

Fakture ptretražujemo po statusima, kupcima, odgovornoj osobi ili vrsti dokumenta preko koje je eFaktura poslata. Samim tim u zavisnosti od statusa eFakture možemo komunicirati sa klijentom i podsetiti ga da nije sa SEF-a preuzeo eFakturu.

Cena implementacije ovog rešenja je 155€ + pdv dok je za nove korisnike ovo podešavanje uključeno u cenu implementacije.

Prodaja se vrši po svakoj bazi na kojoj se postavlja. Za više baza odobravamo dodatne popuste.

Naručivanje se vrši slanjem maila na prodaja@connectsoftware.rs

*Informacije koje se nalaze na panelima su rezultat workflow-a osvežavanja statusa na edokumentaciji i taj workflow se mora pokrenuti kako bi statusi bili ispravni.
**Ova rešenja nisu primenljiva na LT korisnike i korisnike koji imaju samostalne RE licence.

Prijava na newsletter

Pročitajte još: