Ministarstvo finansija priprema platformu za elektronske otpremice

Elektronske otpremnice

Ministarstvo finansija radi na implementaciji centralizovane platforme za slanje, prijem, upravljanje i čuvanje elektronskih otpremnica. Ova platforma će biti integrisana kao nadogradnja sistema elektronskih faktura, predstavljajući zasebni modul. Cilj platforme je da funkcioniše kao centralni registar elektronskih otpremnica, gde će se sabirati sve poslate otpremnice od pošiljaoca ka primaocu. Unutar ove platforme vršiće se elektronska validacija, potpisivanje i čuvanje otpremnica.

Ministarstvo finansija ističe da je razvoj ove platforme iniciran od strane privrede kako bi se omogućilo praćenje kretanja robe od utovara do njenog konačnog prihvata od strane primaoca. Očekuje se da će ova platforma standardizovati dokumente otpremnice u digitalnom formatu, što će doneti značajne koristi za javni sektor i privredu.

Jedna od prednosti ovog sistema biće olakšana inspekcijska kontrola kretanja robe u transportu. Planirano je postepeno uvođenje obaveze korišćenja modula elektronskih otpremnica, počevši sa subjektima javnog sektora, poslovnim partnerima javnog sektora, kao i trgovcima akciznim proizvodima.

Ministarstvo naglašava da će modul elektronskih otpremnica biti povezan sa sistemom elektronskih faktura radi ubrzanja administrativnih procesa i smanjenja grešaka. Takođe, priprema se uvođenje elektronskih akciza, što će dodatno doprineti digitalizaciji procesa u trgovini duvanskim proizvodima.Prijava na newsletter

Pročitajte još: