Brojne poreske olakšice za razvoj start up kompanija

Brojne poreske olakšice za razvoj start up kompanija

Za deset godina sam svet će drugačije izgledati zbog brzog razvoja novih tehnologija, a Srbija će svoje potencijale predstaviti upravo na EXPO izložbi inovacija. U oblasti softverskog inženjeringa i veštačke inteligencije Srbija prati trendove razvoja tako da analogni sektor polako prelazi u digitalni. Poslednjih godina raste broj domaćih start up kompanija koje imaju od naše države i bespovratna sredstva i poreske olakšice.

Naša ekonomija u budućnosti zavisiće od start up kompanija. Zbog toga država daje brojne poreske olakšice za njihov razvoj a pošto smo na samom pragu tehnološko digitalne ere stručnjaci smatraju da će koncept Metavrse biti dominantan u sledećoj deceniji.

“To su virtuelni svetovi gde prosto sve ovo što vidimo oko nas, na primer ovaj sajam ovde sutra će imati svoj digitalni prostor na nekom cloud-u, a vi ćete moći da izlažete virtuelno kao što biste mogli i uživo. Ja lično nisam za totalnu digitalizaciju, mislim da treba nešto da ostane i analogno, odnosno najbolje je da se kombinuje i da se uzmu sve pogodnosti od digitalnih tehnologiju. Tu su mala i srednja preduzeća, fakulteti, univerziteti i čitava država će biti na Metvrse tako da je to veoma zanimljivo”, objašnjava predsednik Saveza pronalazača Beograd Željko Zdravković.

“Za zaposlene koji se bave istraživanjem i razvojem postoji ta olakšica gde ste u potpunosti oslobođeni doprinosa za penziono osiguranje i umesto poslodavca to pokriva država i na teret zaposlenih i na teret poslodavca, a 70 % postoji oslobođenje poreza na zarade za vreme koje se provede na aktivnostima istraživanja i razvoja. Kasnije ako uspete i ako napravite aplikaciju, kada je registrujete, zaštitite i dobijete prihode od njenog korišćenja takođe postoje poreske olakšice”, podseća Darko Rumenić, direktor poresko-pravnog odeljenja KPMG-a.

Pre dve godine osnovan je i Institut za veštačku inteligenciju a prva postignuća desila su se u javnim preduzećima. Ipak otvorile su se i oblasti poput robotike i kreativnih industrija.

“S jedne strane dolaze humanoidni roboti, a sa druge imamo te virtuelne svetove, odnosno u virtuelnom okruženju jezički modeli mogu mnogo dobro da simuliraju interakcije. Imamo nove neuralne mreže koje su zasnovane na oponašanju ljudskog mozga koji ne troši toliko struje kao do sada. Tu je i etika veštačke inteligencije i usmeravanje gde imamo prednost jer smo geo politički dobro pozicionirani”, tvrdi viši naučni saradnik Instituta za veštačku inteligenciju Srbije Ljubiša Bojić.

Srbija je prošle godine usvojila Etičke smernice za razvoj i odgovornu upotrebu veštačke inteligencije, a uskoro će, prateći trendove u Evropskoj Uniji usvojiti i zakon vezan za ovu oblast čime će se izdvojiti od država u regionu.

Info:RTVPrijava na newsletter

Pročitajte još: