Unapređeni kapaciteti 73 lokalne samouprave za ostvarivanje prava deteta

Ukupno 118 rukovodilaca i zaposlenih iz 73 lokalne samouprave širom Srbije osposobljeno je za unapređenje ostvarivanja prava deteta, istaknuto je na završnoj konferenciji projekta „Unapređenje kapaciteta lokalne samouprave za ostvarivanje prava deteta“, koju je organizovala Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u saradnji sa UNICEF-om. Projekt je realizovan u okviru program „PRO – Lokalno upravljanje za ljude i prirodu”, koji zajednički sprovode agencije Ujedinjenih nacija u Srbiji – UNOPS, UNICEF, UNFPA i UNEP, u saradnji sa Vladom Srbije i uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske.

Tokom 2023. godine je održano šest trodnevnih akreditovanih regionalnih obuka i jedan vebinar za predstavnike lokalnih samouprava koji rade u organizacionim jedinicama nadležnim za poslove socijalne zaštite, zdravstvene zaštite i javnog zdravlja, obrazovanja i društvene brige o deci. U okviru zajedničkog UN programa, obezbeđena su sredstva za obuke za 20 opština odabranih projektom. Svesni važnosti obuhvatanja više lokalnih samouprava, UNICEF je obezbedio dodatna sredstva, kako bi se omogućilo da se uključi  još 53 opština iz ostalih delova Srbije. 

„Višegodišnja saradnja na osnaživanju kapaciteta lokalnih samouprava za sprovođenje brojnih nadležnosti koje se odnose na ostvarivanje prava deteta, rezultirala je povećanim interesovanjem lokalnih samouprava za planiranje, budžetiranje i sprovođenje lokalnih mera i osnaživanje intersektorske saradnje između relevantnih lokalnih aktera”, istakao je Ivan Milivojević, zamenik generalnog sekretara SKGO

Da bi se obezbedilo da lokalne samouprave prioritizuju prava i potrebe dece, neophodno je da se detaljno upoznaju i da razumeju dečija prava, da imaju dovoljno kapaciteta i resursa za razvijanje i sprovođenje lokalnih planova i budžeta koji su u skladu sa prioritetima dece i adolescenata i njihovih porodica, ocenila je Ana Prodanović, rukovoditeljka programa za praćenje prava deteta u UNICEF-u.

„Pre četiri godine UNICEF i Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu pokrenuli su program obuke s ciljem unapređenja razumevanja prava deteta među zaposlenima u opštinama. Tokom ove godine, zaposleni iz ukupno 73 opštine su dobili priliku da pohađaju obuku koja je prilagođena specifičnostima i potrebama naših lokalnih zajednica. Obuka je sadržala praktične primere i najbolje prakse za efikasnu primenu prava deteta u svakodnevnom radu opštinskih uprava“, navela je Prodanović.

Švajcarska je posvećena održivom razvoju, kroz jačanje lokalne samouprave i dobrog upravljanja, što je osnova programa PRO – Lokalno upravljanje za ljude i prirodu, naveo je Petar Vasilev, nacionalni programski službenik za upravljanje iz Švajcarske kancelarije za saradnju.

„Obukama realizovanim u okviru ovog projekta zaposleni u lokalnim samoupravama stekli su veštine i znanja potrebna za kreiranje politika koje će na sveobuhvatan način podržavati razvoj i ostvarivanje prava dece. Postavljanjem prioriteta na potrebe dece, ulažemo u pravedniju i ravnopravniju budućnost, u kojoj svako ima priliku da napreduje“, istakao je Vasilev.

Ovom prilikom, organizovana je i panel diskusija pod nazivom „Lokalna samouprava kao lider lokalne politike prava deteta – dobre prakse i izazovi za obezbeđivanje, ostvarivanje i zaštitu prava deteta u lokalnoj zajednici“ na kojoj su učestvovali predstavnici gradova Šapca i Niša, opština Vrbas i Odžaci, kao i eksperti SKGO.

Prijava na newsletter

Pročitajte još: