U planu rekonstrukcija železničke pruge od Rume do granice sa BiH – Država traži konsultantsku firmu

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture raspisalo je tender u kome traži konsultantsku firmu za izradu prostornog plana, studije izvodljivosti sa idejnim projektom i studije o proceni uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju i modernizaciju železničke pruge Ruma – Šabac – Donja Borina – državna granica.

Kako je navedeno, Srbija je dobila zajam od 102 mil EUR (od Međunarodne banke za obnovu i razvoj 51 mil EUR i isto toliko od Francuske agencije za razvoj) za prvu fazu projekta modernizacije železničkog sektora. U pitanju je višefazni programski pristup, koji će se sprovoditi u tri faze koje se preklapaju tokom desetogodišnjeg perioda. Deo prihoda namenjen je plaćanju pomenutih konsultantskih usluga.

U planu je rekonstrukcija i modernizacija celokupne pruge, tako da se dostigne brzina kretanja do 120 km/h. Radiće se i na izgradnji fiksnih instalacija električne vuče (elektrifikacija sistemom 25 kV/50 Hz), renoviranju staničnih objekata duž pruge, digitalizaciji telekomunikacija, povećanju nivoa zaštite i tako dalje.

Pruga duga oko 107 km

Pruga Ruma – Šabac – Donja Borina – granica sa Bosnom i Hercegovinom je jednokolosečna, neelektrifikovana železnička pruga u dužini od oko 107 km, koja ne ispunjava savremene transportne zahteve.

Izgrađena je između 1901. i 1978. godine, a najveća dozvoljena brzina za dizel vagone kreće se od 50 do 70 (80) km/h.

Duž pruge ima 26 servisnih tačaka, uključujući 13 stanica (jedna teretna), 11 stajališta i dva čvorišta. Stanice na pruzi su: Ruma, Buđanovci, Nikinci, Platičevo, Šabac, Štitar, Petlovača, Prnjavor Mačvanski, Lešnica, Loznica, Koviljača, Brasina i Zvornik.

Građevni objekti na trasi obuhvataju četiri tunela (ukupne dužine 320 m), sedam betonskih mostova (ukupne dužine 754 m) i 10 čeličnih mostova (ukupne dužine 15 5m). Pored toga, postoji 71 propust, 45 pločastih propusta i tri lučna propusta, 113 putnih prelaza i osam potpornih zidova.

U 2018. godini remontovana je deonica od Šapca do Brasine u ukupnoj dužini od 53 km, čime su, posle 13 godina, stvoreni uslovi za uspostavljanje redovnog putničkog železničkog saobraćaja između Šapca i Loznice. U ovu rekonstrukciju uloženo je oko dve i po milijarde dinara.

Izvor teksta i fotografije: http://eKapija.com

Prijava na newsletter

Pročitajte još: