Privreda Srbije ponovo izabrala Marka Čadeža za predsednika PKS

Skupština Privredne komore Srbije (PKS) na nedavno održanoj sednici poverila je dosadašnjem predsedniku Marku Čadežu novi petogodišnji mandat.

Skupština Privredne komore Srbije (PKS) na nedavno održanoj sednici poverila je dosadašnjem predsedniku Marku Čadežu novi petogodišnji mandat. „Živimo u potpuno novom svetu punom izazova i nepredvidivosti koji traži i novu ulogu privredne komore. Promene počinjemo od sebe samih“, poručio je Čadež nakon reizbora.

„Više nije dovoljno samo poznavati pravne okvire poslovanja, predlagati njihove izmene u skladu sa zahtevima privrede, biti platforma za pronalaženje novih tržišta i predstavljati interese privrede prema državnim organima. Novi svet traži od nas da bolje poznajemo procese u svakoj industriji, da pratimo globalne trendove i da umemo da predvidimo njihove promene, da se krećemo u sferi inovacija i kreiramo rešenja za izazove tradicionalnih industrija. Moramo da u realnom vremenu reagujemo na krizu, da našim članicama budemo strateški partner u odlasku na nova tržišta, da budemo lideri u predviđanju procesa i rizika, znanju i praktičnoj implementaciji naučnih dostignuća“, istakao je Čadež.

Ukazujući da su inflacija, skuplji novac, skupa energija i hrana, stalna kriza, globalni izazovi sa kojima je suočena i domaća privreda, objašnjava da nova uloga komore podrazumeva i suštinsku reorganizaciju ljudskih resursa, procesa rada, usluga i udruženja po meri promenjenih okolnosti u kojima se privreda kreće.

Čadež je ukazao na pet ključnih aspekata kao okvir za prilagođavanje i odgovor na globalnu nepredvidivost. To su korišćenje komparativnih prednosti Srbije u proizvodnji hrane, jačanje lokalnih i regionalnih lanaca snabdevanja uz snažnije uključivanje mikro, malih i srednjih preduzeća, diversifikacija izvora snabdevanja energentima, unapređenje obrazovnog sistema u skladu sa potrebama privrede, kao i nastavak procesa regionalne ekonomske integracije sa ciljem unapređenja ekonomija i smanjenja tenzija na Zapadnom Balkanu.
Na predlog predsednika PKS, skupština je na današnjoj sednici, poverila nove mandate i dosadašnjim potpredsednicima: Zoranu Vujoviću, vlasniku kompanije TMF 2005, Zoranu Matijeviću, suvlasniku IM Matijević, Miroljubu Aleksiću, vlasniku Alko grupe, Nebojši Šaranoviću, direktoru kompanije Kappa Star Limited, Nikoli Petroviću, direktoru kompanije Eco Energo group, Milovanu Kociću, vlasniku kompanije Yumis i Radetu Ljubojeviću, vlasniku Sirogojno kompani.

Usvojen je Izveštaj o radu PKS, Finansijski izveštaj i druge odluke važne za funkcionisanje jedinstvenog komorskog sistema. Uoči sednice Skupštine PKS održana je i sednica Upravnog odbora PKS.

MARKO ČADEŽ IZJAVA

MARKO ČADEŽ IZLAGANjE

Izvor: www.pks.rsPrijava na newsletter

Pročitajte još: