Pokrajina podržava mlade u ruralnim područjima sa 200 miliona dinara

Pokrajinska Vlada

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo objavio je konkurs za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima u Vojvodini u 2024. godini, za čiju realizaciju je predviđeno ukupno 200 miliona dinara.

Konkurs je otvoren do 26. aprila, a iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi je od 500.000 do 1,5 miliona dinara.

Kako je navedeno, bespovratna sredstva za podršku investicija po konkursu utvrđuju se u iznosu do 90 odsto od ukupno prihvatljivih troškova investicije, a prilikom obračuna uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Cilj konkursa je demografska obnova ruralnih područja Vojvodine radi podsticanja ostanka mladih u ruralnim područjima, odnosno njihovog povratka iz gradova.

Za programe zaštite od požara Vojvodina izdvaja 20 miliona dinara

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo objavio je konkurs za dodelu sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji su značajni za zaštitu i spasavanje od požara u 2024, a koje realizuju udruženja.

Za ove aktivnosti predvođeno je ukupno 20 miliona dinara, a maksimalan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi je 600.000 dinara.

Podnosilac prijave, kako piše u konkursu, može podneti samo jednu prijavu.

Konkurs je otvoren do 19. aprila.

Objavljen konkurs za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za šume Vojvodine

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo objavio je konkurs za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za šume Vojvodine za 2024, a dodeljuje se 172 miliona dinara.

Cilj konkursa je povećanje šumovitosti Vojvodine, poboljšanje stanja šuma, unapređivanje otvorenosti šuma izgradnjom šumskih puteva i mostova na njima, kao i unapređivanje rasadničke proizvodnje i unapređivanje stanja u oblasti zaštite šuma od požara.

Sredstava se dodeljuju za radove na pošumljavanju, odnosno podizanju novih šuma, melioraciji degradiranih šuma, izgradnji i rekonstrukciji šumskih puteva, gradnji mostova na šumskim putevima, kao i za nabavku opreme za unapređivanje proizvodnje šumskog sadnog materijala i zaštitu šuma.

Za pošumljavanje, odnosno podizanje novih šuma, kao i za unapređivanje otvorenosti šuma izgradnjom i rekonstrukcijom šumskih puteva, i za unapređivanje rasadničke proizvodnje opredeljeno je ukupno do po 20 miliona dinara.

Izvor: Tanjug.rs

Photo: Wikipedia/Vojvodina Uzivo/TanjugPrijava na newsletter

Pročitajte još: