Opština Žabalj podstiče razvoj preduzentištva – Podrška Privredne komore Srbije i Pokrajinske vlade

Opština Žabalj može da se pohvali da ima odličan geografski položaj - udaljena je oko 20 kilometara od Novog Sada i Zrenjanina, u blizini je autoputa E75, a na trasi je i budućeg autoputa Novi Sad-Zrenjanin, što je čini privlačnom i atraktivnom za život i za privlačenje investitora.

Opština Žabalj može da se pohvali da ima odličan geografski položaj – udaljena je oko 20 kilometara od Novog Sada i Zrenjanina, u blizini je autoputa E75, a na trasi je i budućeg autoputa Novi Sad-Zrenjanin, što je čini privlačnom i atraktivnom za život i za privlačenje investitora.

– Prirodna bogatstva, zaštićena područja i plodna zemlja samo upotpunjavaju sliku naše opštine. Otud nije čudo što se na njenom prostoru u poslednjoj deceniji razvija poljoprivreda zasnovana na proizvodnji organske i zdrave hrane i što je osnovan značajan broj malih i srednjih preduzeća koja predstavljaju motor razvitka opštine Žabalj – navedeno je u uvodnom obraćanju predsednika Opštine Žabalj Uroša Radanovića u “Planu razvoja opštine Žabalj 2022-2028”.

Najveći broj zaposlenih na teritoriji opštine Žabalj je u sektoru trgovine na veliko i malo i popravci motornih vozila, zatim u obrazovanju, prerađivačkoj industriji i poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu.

Kada je reč o aktivnostima Opštine u delu podsticaja razvoja preduzetništva, u prethodnom periodu organizovane su obuke za preduzetnike i potencijalne preduzetnike na temu pisanja predloga projekata i izrada biznis planova.

Početkom aprila ove godine otvoren je i Šalter za preduzetnike.

Šalter za preduzetnike

Privredna komora Srbije (PKS) otvorila je dva Šaltera za preduzetnike, u opštinama Titel i Žabalj. Cilj je da preduzetnici iz ovih opština na brz i efikasan način dobiju savete i uputstva koji se tiču registracije i otvaranja preduzetničkih radnji, kao i informacije o aktuelnim konkursima, kreditima, subvencijama i poslovnim mogućnostima.

U Opštini Žabalj posluju 243 aktivna privredna društva i 888 preduzetnika, a informacije od značaja mogu pronaći na pomenutom šalteru u zgradi Opštinske uprave.

– Otvaranjem ovog šaltera njima će biti dodatno olakšan rad. Svi oni koji žele da otvore svoje preduzetničke radnje i imaju biznis planove i ideje, imaće priliku da na jednom mestu dobiju sve informacije neophodne kako prilikom samog otvaranja preduzetničke radnje, tako i u vezi sa aktuelnim konkursima, pri čemu će im biti pojednostavljen proces apliciranja – istakao je predsednik Opštine Žabalj Uroš Radanović, preneo je sajt Pokrajinske vlade.

Dodao je da će se otvaranjem Šaltera za preduzetnike stvoriti mogućnost da se Žabalj dodatno razvija i napreduje.

Nenad Ivanišević, pokrajinski sekretar za privredu i turizam, najavio je na otvaranju Šaltera u opštini Žabalj da će AP Vojvodina do kraja godine raspisati konkurs za jedinice lokalne samouprave, kako bi im se obezbedila finansijska pomoć za otvaranje preduzetničkih šaltera.

Istom prilikom, PKS je, sa opštinama Titel i Žabalj, potpisala sporazume o saradnji, koji će u narednom periodu omogućiti, kako je istaknuto, još intenzivniju saradnju i umrežavanje preduzetnika, lokalnih samouprava i komore.

Prioritetni cilj: stvoriti bolje uslove za povećanje zaposlenosti građana u opštini Žabalj

Jedan od prioritetnih ciljeva Opštine Žabalj u period do 2028. godine jeste da se stvore bolji uslovi za povećanje zaposlenosti građana. Navedneo je da je potrebno obezbediti veće finansiranje, ukoliko se nastoji podsticanje razvoja i unapređenje poslovnog i privrednog ambijenta područja.

Kao veoma važan problem javlja se i nepovoljna situacija u kojoj posluje radna zona Opštine, usled nedefinisanih vlasničkih odnosa, što trenutno predstavlja najveću prepreku za privlačanje novih investitora.

Aktivnosti koje je potrebno sprovesti su:
– unapređenje privrednog ambijenta kroz stvaranje i promovisanje poslovne klime;
– uspostavljanje baze podataka poslovnih subjekata;
– unaprediti privredni ambijent kroz privatno-javni dijalog;
– popis poslovne imovine;
– unapređenje položaja nezaposlenih lica na lokalnom tržištu rada kroz različite mere aktivne politike zapošljavanja;
– podrška merama aktivne politike zapošljavanja u saradnji sa NSZ (organizovanje i podsticanje aktivnosti dokvlifikacije i prekvalifikacije radnika koje se sprovode u saradnji sa NSZ, sa akcentom na teže zapošljivim grupama, pre svega maldih, a u skladu sa potrebama tržišta rada).

Opština Žabalj poljoprivredu smatra veoma značajnim razvojnim sektorom, pa je plan i stvaranje uslova za razvoj i unapređenje organske i integralne poljoprivredne proizvodnje, kao i podrška inovativnosti u poljoprivredi. Radiće se i na unapređenju plasmana poljoprivrednih proizvoda, brendiranju i promociji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa teritorije opštine.

Takođe, biće preduzete različite mere podrške, promocija, pružanje stručne i tehničke pomoći prilikom prijave kategorizacacije, obuke na temu e-turista i dr. Mera treba da dovede do povećanja broja, pre svega kategorizovanih ležajeva, i time do stvaranja materijalne osnove neophodne za turistički razvoj, povećanje prihoda od turizma, kao i povećanje broja zaposlenih u sektoru.

Otvoreno 25 preduzetničkih šaltera širom Srbije
PKS je do sada je otvorila 25 preduzetničkih šaltera širom Srbije kako bi pružila pomoć preduzetnicima u primeni zakonskih i poreskih propisa i procedura, informisala preduzetnike o postojećim kreditnim linijama i programima pomoći, o uvoznim i izvoznim procedurama, carinskim stopama, kvotama, zahtevima EU i drugih tržišta, odgovarajućim obukama i kursevima za startapa, navedeo je na njenom sajtu.

– Sektor preduzetništva PKS je pokrenuo projekat Šalter za preduzetnike sa ciljem da preduzetnicima pruži podršku na lokalu, gde je to najpotrebnije, a za preduzetnike najracionalnije, jer predstavlja uštedu vremena i sredstava. Cilj ovog projekta je jačanje tripartitne saradnje između PKS, preduzetnika i organa lokalne samouprave, kako bi se olakšalo i unapredilo poslovanje preduzetnika – izjavila je tim povodom Branislava Simanić, direktorka Sektora preduzetništva Privredne komore Srbije.

Načelnik Južnobačkog upravnog okruga Milan Novaković najavio je da će u narednom periodu biti otvoreno još preduzetničkih šaltera na tom području istakavši da je smanjenje birokratskih procedura za privrednike i preduzetnike prioritet.

Poziv bankama za kreditiranje preduzetnika
Početkom juna, Opština Žabalj je raspisala javni poziv, namenjen bankama koje su zainteresovane za kratkoročno kreditiranje preduzetnika sa sedištem na teritoriji opštine uz učešće Opštine Žabalj u subvencionisanju kamate na kredite za obrtna sredstva.
Neki od uslova bili su da 12 meseci namenski kreditiraju nabavku kredita za obrtna sredstva, da kredit ne može biti manji od 100.000 dinara niti veći od 1.000.000 dinara, da za svaki kredit odobren preduzetniku, Opština Žabalj subvencioniše kamatu u iznosu do 100% na godišnjem nivou od ukupne kamate obračunate za period korišćenja kredita.

 

“Stavovi izraženi u ovom medijskom sadržaju su odgovornost autora i njihovih saradnika i ne predstavljaju nužno zvanični stav opštine Žabalj”

Prijava na newsletter

Pročitajte još: