Značaj i razvoj organske proizvodnje u Žablju

Poljoprivreda je najvažnija privredna grana koja za svoj cilj ima proizvodnju kvalitetne i pre svega zdravstveno bezbedne hrane. U poslednje vreme svedoci smo da nekontrolisana i nestručna upotreba sintetičkih sredstava za zaštitu i đubrenje u proizvodnji hrane ugrožava njenu bezbednost i kvalitet.

Poljoprivreda je najvažnija privredna grana koja za svoj cilj ima proizvodnju kvalitetne i pre svega zdravstveno bezbedne hrane. U poslednje vreme svedoci smo da nekontrolisana i nestručna upotreba sintetičkih sredstava za zaštitu i đubrenje u proizvodnji hrane ugrožava njenu bezbednost i kvalitet.

Šta je to organska proizvodnja?

Organska proizvodnja je sistem održive poljoprivrede gde se upravlja formom i proizvodnjom hrane, u kojem se kombinuju ekološke prakse, biološke raznolikosti i očuvanje prirodnih resursa. Organska proizvodnja zahteva visoke standarde. Metodi ove vrste proizvodnje izjednačeni su sa željom potrošača da kupe proizvode do kojih se dolazi prirodnim putem i korišćenjem prirodnih sredstava.

Primenjuju se prirodni postupci i supstance dok se sintetička sredstva ograničavaju ili potpuno eliminišu. Organska proizvodnja je zasnovana na ravnoteži sistema zemljište-biljka-životinja-čovek. Možemo reći da je zasnovana na jednom zatvorenom sistemu.

Kako dobijamo organsko mleko?

Mnogi ljudi ne razumeju da je organska proizvodnja zasnovana na zatvorenom sistemu zemljište-biljka-životinja-čovek. U organskoj proizvodnji moguće je gajenje biljaka bez gajenja životinja, ali ne i obrnuto, dakle da biste dobijali organske proizvode životinjskog porekla morate biti i organski biljni proizvođač.

U organskoj proizvodnji dobrobit životinja je veoma važna. Životinjama se moraju obezbediti uslovi za njihov pravilan rast i razvoj. Prednost se uvek daje gajenju domaćih rasa koje su adaptirane na uslove gajenja. Ono što je bitno kod organske proizvodnje jeste da je broj životinja povezan sa površinom imanja i da se hrane isključivo organskim proizvodima sa sopstvenog imanja. Kod organskog gajenja životinja zabranjena je upotreba antibiotika, hormona i drugih lekova.

Najveća organska farma mlečnih krava u Žablju

Organski proizvodi u Srbiji su sve popularniji, a organska proizvodnja je sve više ekonomski značajna zahvaljujući potencijalima koji se pre svega svode na zemljište koje nije zagađeno štetnim materijama. Zahvaljujući uslovima koje organska proizvodnja nosi sa sobom ona je moguća i u manjim sredinama i u ruralnim područjima, što doprinosi njihovom razvoju.

Najveća organska farma mlečnih krava pod nazivom Global Seed u regionu nalazi se u opštini Žabalj, u Čurugu. Objekat same farme prostire se na 32 hektara gde živi vise od 2000 goveda. Ova farma predstavlja samo deo organskog sistema proizvodnje kompanije Global Seed. Na farmi se nalazi tri rase muznih krava – Holštajn, crveni Holštajn i Braon Svis.

Poštuju se svi principi organske proizvodnje, na primer ne koriste se zamene za mleko već se telad isključivo hrane kravljim mlekom. Zdravstveno stanje ovih krava dolazi sa njive i pašnjaka na kojima se slobodno kreću. Proizvodnja kvalitetne hrane i njeno pravilno skladištenje omogućava prehranu goveda tokom zimskog perioda na istom nivou. Ukoliko dođe do razbolevanja goveda koriste se lekovi koji su registrovani od strane Agencije za lekove Republike Srbije. Naravno, u organskoj proizvodnji postoje ograničenja kada je reč o upotrebi lekova. Pravilo je da se nijedno grlo ne može biti lečeno više od tri puta u periodu od godinu dana, ako se to desi, takvo grlo se isključuje iz organske proizvodnje jer se smatra da je bolest postala hronična.

Svakodnevno sa ove farme otkupljuje se oko 16 tona organskog mleka. Pored toga sa farme se vrši i kućna dostava organskog mesa koje se dostavlja potrošaču najkasnije 24h od momenta klanja.

Zahtevi za organskom proizvedenom hranom su u konstantnom porastu zahvaljujući konstantnim saznanjima o negativnim efektima koje sa sobom nosi ustaljeni način proizvodnje. Svakodnevno smo sa različitih strana bombardovani informacijama o štetnosti pesticida, veštačkog đubriva, antibiotika i hormona. Ono s čime takođe trebamo biti upoznati jeste da organska proizvodnja nije jeftina, ali da su na osnovi tražnje i ekonomskog uticaja najavljeni novi konkursi za subvencionisanje proizvodnje organskih proizvoda od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu.

 

Prijava na newsletter

Pročitajte još: