Razvojni fond Vojvodine objavio je Konkurse namenjene privrednicima i poljoprivrednicima

Razvojni fond Vojvodine objavio je Konkurse namenjene privrednicima i poljoprivrednicima.

Razvojni fond Vojvodine objavio je Konkurse namenjene privrednicima i poljoprivrednicima.

U pitanju su Konkursi za:

1. dugoročne kredite za investiciona ulaganja;

2. dugoročne kredite za trajna obrtna sredstva;

3. kratkoročne kredite za obrtna sredstva;

4. dugoročne kredite za razvoj turizma subvencionisan od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam

5. dugoročne kredite za finansiranje klimatski održivih investicija;

6. dugoročne kredite za investicije u okviru IPARD programa;

7. poljoprivredna gazdinstva:

     • za dugoročne kredite za poljoprivredu

     • za dugoročne kredite za kupovinu poljoprivrednog zemljišta

     • za dugoročne kredite za nabavku poljoprivredne mehanizacije

     • konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva u poljoprivredi

     • za dugoročne kredite za razvoj seoskog turizma subvencionisan od strane pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam

     • konkurs za dugoročne kredite za investicije u okviru IPARD programa RPG.

 

Sve informacije o konkursima, sa pratećom dokumentacijom nalaze se na sajtu Razvojnog fonda Vojvodine: Konkursi

 

Prijava na newsletter

Pročitajte još: