Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podršku privrednim društvima za kupovinu nove opreme u 2023.

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu objavio je Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim društvima u Vojvodini za kupovinu nove opreme u 2023. godini.

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu objavio je Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim društvima u Vojvodini za kupovinu nove opreme u 2023. godini.

Predmet konkursa je kupovina nove opreme čija neto nabavna vrednost ne može biti niža od 6.000.000,00 dinara za prijavu za Komponentu 1, odnosno 10.000.000,00 dinara za prijavu za Komponentu 2, u oba slučaja bez uračunatog PDV-a, zavisnih troškova nabavke, troškova montaže, puštanja u rad, troškova obuke za korišćenje, troškova carinjenja i drugih zavisnih troškova.

Pod Komponentom 1 podrazumeva se nabavka nove opreme za sva privredna društva koja ispunjavaju uslove Konkursa, a pod Komponentom 2 nabavka nove opreme za kompanije koja su potencijalni ili postojeći lokalni dobavljači multinacionalnih kompanija1, čijom se kupovinom značajno povećava međunarodna konkurentnost i mogućnost uključivanja u međunarodne lance dobavljača te kompanije.

Na Konkurs se mogu prijavljivati privredna društva sa sedištem u Vojvodini, i koje će u njoj i realizovati investicioni projekat, a koja u 2021. godini nemaju ostvarene poslovne prihode veće od četiri milijarde dinara.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koja se dodeljuju po Konkursu je 322.500.000,00 dinara. Korisniku mogu biti dodeljena bespovratna sredstva u visini od 3.000.000,00 dinara do 10.000.000,00 dinara za Komponentu 1, odnosno 5.000.000,00 dinara do 12.000.000,00 dinara za Komponentu 2, pri čemu u oba slučaja maksimalan iznos ne može biti veći od 50% neto vrednosti opreme.

Rok za podnošenje prijava na Konkurs teče od 24.2.2023. godine i traje zaključno sa 13.4.2023. godine, računajući i taj dan.

Sve o uslovima Konkursa i način prijavljivanja možete pronaći na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Izvor i foto: www.rav.org.rsPrijava na newsletter

Pročitajte još: