Ponuda 1

Ponuda 2

Ponuda 3

1 PR objava na BV sajtu

2 PR objave na BV sajtu

2 PR i 1 native PR objava na BV sajtu

B1 – baner na BV sajtu

B2 – baner na BV sajtu

B3 – billboard baner na BV sajtu

/

promocija u 1 newslettera

promocija u 1 newslettera

reklama u BV magazinu

1 stranica

reklama u BV magazinu

1 stranica

reklama u BV magazinu

1 korica

/

intervju u BV magazinu

1-2 strane

intervju u BV magazinu

3-4 strane

/

/

gostovanje u OB podkastu

GRATIS: promocija na BV mrežama

GRATIS: promocija na BV mrežama

GRATIS: promocija na BV mrežama

250e

450e

650e