Slobodni razvoj ličnosti u manjim sredinama

Slobodni razvoj ličnosti predstavlja proces koji podrazumeva da čovek ima mogućnost da se izražava, razvija svoje individualne talente, karakteristike i potencijale bez ikakvog pritiska od strane spoljašnjih faktora i bez nepotrebnih ograničenja. Ideja je da svaka osoba ima pravo da samostalno donosi odluke o svom životu i pravi izbore koje su u skladu sa njegovim sopstvenim vrednostima i ciljevima.

Slobodni razvoj ličnosti predstavlja proces koji podrazumeva da čovek ima mogućnost da se izražava, razvija svoje individualne talente, karakteristike i potencijale bez ikakvog pritiska od strane spoljašnjih faktora i bez nepotrebnih ograničenja. Ideja je da svaka osoba ima pravo da samostalno donosi odluke o svom životu i pravi izbore koje su u skladu sa njegovim sopstvenim vrednostima i ciljevima.

Ovo zvuči tako jednostavno i lako, međutim u manjim sredinama mogućnosti za slobodan razvoj ličnosti su mnogo manje u poređenju sa većim gradovima i urbanim sredinama. Manja sredina uglavnom ima manje resursa, daleko manje kulturno-obrazovnih institucija i samim tim manje mogućnosti za različite aktivnosti i interakcije. Prva pomisao i zaključak bi mogao da bude da ljudi u manjim sredinama onda nemaju nikakve mogućnost da razvijaju slobodno ličnost. Ali to svakako nije tačno. Naravno da je moguće, ali se sreću sa daleko više izazova.

Koji faktori utiču na slobodan razvoj ličnosti?

Mnogi faktori mogu da utiču na slobodan razvoj ličnosti pojedinca u manjoj sredini, kao što je recimo opština Irig koja prema poslednjem popisu stanovništva (2022. godine) broji svega nešto manje od 10.000 stanovnika.

Otvorenost i podrška okruženja, kao i dostupnost resursa kao što su obrazovanje, umetnost, kultura, sport, društvene aktivnosti i organizacije najznačajniji su za pojedinca koji želi da se razvija slobodno.

U manjim sredinama je manje formalnih obrazovnih institucija, ali to ne znači da nema prilika za učenje i razvoj. Postoje različite neformalne i vaninstitucionalne aktivnosti koje mogu pružiti priliku za sticanje znanja i veština, kao što su radionice, kursevi, grupna okupljanja ili udruženja. A svakako od 2019. godine i pandemije Covid-19 sasvim je postalo uobičajeno da se online održavaju razni kursevi, radionice, predavanja, webinari, pa čak i koncerti. Sve ono što je ranije bilo nezamisivo postalo je moguće i uobičajeno.

Od toga zaista najveću korist imaju ljudi koji žive u manjim mestima u kojima je teško organizovati toliko različitih i kvalitetnih aktivnosti u kratkom vremenskom roku.

Koji su najveći izazovi sa kojima se susreću pojedinci?

Izazovi sa kojima se susreću pojedinci u Irigu kada je u pitanju razvijanje slobodne ličnosti su sledeći:
1. Ograničeni resursi: Manje sredine često imaju ograničen pristup resursima kao što su obrazovanje, kultura, sport i druge mogućnosti za razvoj talenata i interesovanja. To može značajno da oteža pojedincima da istraže svoje potencijale i razvijaju svoje veštine. Kad je reč o kulturi što se tiče opštine Irig ove godine je pokrenut projekat rekonstrukcije Doma kulture u centru naselja, nakon tri decenije, što je potencijalno veoma značajno za unapređenje društvenog života. Za narednu godinu najavljena je takođe i rekonstrukcija stare bioskopske sale.
2. Socijalni pritisak i očekivanja: U manjim sredinama može postojati veći socijalni pritisak i očekivanja da se pojedinac pridržava tradicionalnih normi i vrednosti zajednice. To može ograničiti slobodu izražavanja i izbora.
3. Stigmatizacija različitosti: U manjim sredinama, različitost može biti manje prihvaćena nego u većim gradovima. Pojedinci koji se razlikuju od većine možda će se suočiti s većom stigmatizacijom ili nelagodnošću zbog svojih interesa, uverenja ili identiteta.
4. Ograničen društveni krug: Manje sredine često imaju manji društveni krug, što može značiti manje raznovrsnih uticaja i iskustava. To može otežati pojedincima da se izlože različitim perspektivama i idejama, što je ključno za razvoj ličnosti. Ali s obzirom na to da 25% iriške opštine obuhvata Nacionalni park Fruška gora, i na teritoriji opštine je osam manastira zanimljiva je turistima te je i veći priliv ljudi sa svih strana. Takođe održavaju se razne manifestacije vezane za kulturu i poljoprivredne proizvode sa ovih prostora, ali koje okupljaju ljude iz zemlje i sveta.

Svako treba da ima priliku da ostvari svoj pun potencijal

Važno je napomenuti da slobodan razvoj ličnosti nije isključivo vezan za materijalne resurse ili veličinu sredine. On uključuje i unutrašnji stav pojedinca prema sebi, njegovu motivaciju, samodisciplinu, radoznalost i inicijativu da istražuje svoje interese i razvija svoje talente.
Pored toga, moderna tehnologija, kao što su internet i društvene mreže, mogu pružiti pristup informacijama, resursima i mogućnostima povezivanja sa ljudima iz drugih sredina, što takođe može podržati slobodan razvoj ličnosti.

Ukratko, iako manje sredine poput Iriga u Srbiji mogu imati ograničenije resurse u poređenju sa većim gradovima, još uvek postoji mogućnost za pojedince da razvijaju slobodno ličnost putem podrške lokalne zajednice, vaninstitucionalnih aktivnosti i tehnoloških resursa. Ključno je imati otvoren um, inicijativu i motivaciju za istraživanje i rast, bez obzira na veličinu sredine.
Međutim, važno je napomenuti da slobodan razvoj ličnosti nije potpuno određen okolinom. Postoje pojedinci koji uspevaju da prevaziđu ove izazove i ostvare svoj puni potencijal, bez obzira na okruženje u kojem se nalaze. Podrška porodice, prijatelja, nastavnika ili drugih pozitivnih uticaja može igrati ključnu ulogu u osiguravanju slobodnog razvoja ličnosti čak i u manjim sredinama.

Važno je raditi na osvešćivanju o važnosti razumevanja i podrške slobodnom razvoju ličnosti u svim sredinama kako bi se stvorilo okruženje u kojem svaka osoba ima priliku da iskaže u svom punom potencijalu.

 

“Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva”

 

Prijava na newsletter

Pročitajte još: