Obrazovanje Roma u Subotici – izazovi i prilike

U Osnovnoj školi „Đuro Salaj“ u Subotici krajem oktobra predati su udžbenici za decu iz socijalno ugroženih porodica iz romske zajednice koja pohađaju nastavu u ovoj osnovnoj školi, ali i u školama „Sečenji Ištvan“, „Matko Vuković“, „Jovan Jovanović Zmaj“, „Hunjadi Janoš“, u Čantaviru, i „Vuk Karadžić“.

U Osnovnoj školi „Đuro Salaj“ u Subotici krajem oktobra predati su udžbenici za decu iz socijalno ugroženih porodica iz romske zajednice koja pohađaju nastavu u ovoj osnovnoj školi, ali i u školama „Sečenji Ištvan“, „Matko Vuković“, „Jovan Jovanović Zmaj“, „Hunjadi Janoš“, u Čantaviru, i „Vuk Karadžić“.

Svake godine u gradskom budžetu opredele se sredstva za unapređenje položaja romske zajednice u našem gradu, a ove godine za program „Prevencija napuštanja školovanja“ opredeljeno je 996.000 dinara za kupovinu udžbenika za 123 učenika romske nacionalnosti koji pohađaju školu od od prvog do četvrtog razreda – rekao je član Gradskog veća zadužen za oblast socijalne zaštite i zdravstva i predsednik Saveta za unapređenje položaja Roma i Romkinja, Ilija Đukanović, preneo je sajt Grada.

Član Gradskog veća zadužena za oblast obrazovanja i kulture, Milanka Kostić, istakla je da subotička lokalna samouprava na ovaj način želi da podstakne i motiviše učenike na školovanje, ali i da pruži podršku njihovim roditeljima sa ciljem da se, pre svega, smanji procenat učenika koji rano napuštaju školovanje.

Kako bi romskoj deci olakšali školovanje i postarali se da ih što manje napusti školu, uz besplatne udžbenike, na raspolaganju je i osam pegagoških asistenata.

Obrazovanje je od izuzetnog značaja za integraciju Roma u širu društvenu zajednicu i na nama je da stvorimo jednake šanse za sve – istakla je koordinatorka za inkluziju Roma Grada Subotice, Klaudija Kurina.

Oko 90% Roma funkcionalno nepismeno

Na teritoriji Grada Subotice, na osnovu Popisa stanovništva iz 2011. godine,2.959 osoba izjasnilo se da su pripadnici romske nacionalne manjine (1.492 muškaraca i 1.467 žena). Na osnovu procene udruženja građana Edukativni centar Roma, na teritoriji Subotice živi između 3.500 i 4.000 pripadnika romske nacionalne manjine.
Prema popisu stanovništva u Srbiji od 2011. godine, 850.000 ljudi nije završilo osnovnu školu. Kada su u pitanju Romi, nema pouzdanih posebnih podataka, ali se pretpostavlja da je njih oko 90% funkcionalno nepismeno.

Pre četiri godine, u sklopu Erazmus plus projekta koji podržava Evropska unija, realizovan je projekat BERA – Osnovni obrazovni program za odrasle Rome, a jedna od organizacija koja je učestvovala u kreiranju ovog programa bio je i subotički Karitas. Cilj je bio da se pomogne odraslim Romima da nauče da pišu, kao i da se kompujterski i matematički opismene.

Kada je reč o deci, istraživanja pokazuju da od 100 romskih učenika, tek 66 završi osnovnu školu. Samo njih 25 odluči se da upiše srednju školu i manje od jednog učenika uspeva da završi višu ili visoku školu, preneo je Danas.

Lokalni akcioni plan 2022 – 2027

Prema subotičkom Lokalnom akcionom planu za unapređenje položaja Roma 2022 – 2027 navedeno je da je obrazovanje prioritet i osnova za razvoj Srbije, pa je i samim tim istaknuta oblast u socijalnoj inkluziji Roma.
Udeo dece romske nacionalnosti u odnosu na svu decu u predškolskim ustanovama jasni su pokazatelji potrebe za pojačanom merom uključivanja romske dece u vaspitno-obrazovne programe. Plan uključivanja dece romske nacionalnosti u predškoske ustanove morao bi se sastojati od sledećih komponenti: rane stimulacije, realizacija različitih programa motivacije roditelja da upisuju svoju decu, proširivanje/obezbeđivanje prostora za pružanje usluge predškolske ustanove.

Utisak ispitanika je da se veliki deo problema u uključivanju romske dece u osnovnu školu može svesti na odnos njihovih roditelja prema obrazovanju. U predmetnoj nastavi uočava se potreba nivo individualnog posvećivanja učenicima kao što je u razrednoj nastavi.

Ispitanici, predstavnici srednjih škola, izjavljuju da su poteškoće učenika romske nacionalne manjine pri upisu i pohađanju srednje škole identični onima sa kojima se suočavaju druga deca. Nedovoljan nivo predznanja, veliki broj neopravdanih izostanaka i nedovoljna podrška i saradnja sa roditeljima su izlistane prepreke nastavnika u radu sa učenicima Romima i Romkinjama.

Omogućiti zapošljavanje u javnom sektoru.

Jedan od zaključaka radionice koja je održana u maju ove godine, pod nazivom “Da li sam svestan diskriminacije pri zapošljavanju novih kolega?“ bio je da se mladim Romima i Romkinjama, koji su završili fakultete, treba omogućiti zapošljavanje u javnom sektoru. Takođe, rečeno je da Zakon o socijalnoj zaštiti treba da se menja i da pruža socijalnu zaštitu u slučaju radnog neangažovanja, ali i da bude stimulativan za uključivanje na tržištu rada.

Navedeno je i da je ulaganje u obrazovanje ključno je za pretvaranje ekonomskih i fiskalnih gubitaka u dobitke, koji će romske porodice izvući iz siromaštva i koristiti evropskim društvima uopšte, posebno imajući u vidu brze starenja stanovništva u region, preneo je portal Subotica info.

U radionici koja je deo međunarodnog projekta pod nazivom “Poštovanje različitosti kao osnov za integraciju Roma kroz zapošljavanje – slučaj Slovenije i Srbije -ZAPROM” učestvovao je i Edukativni centar Roma iz Subotice.

Foto: Pexels, www.subotica.rsPrijava na newsletter

Pročitajte još: