Renesansa srednjih škola u Apatinu

Srednje škole u Apatinu doživljavaju pravu malu renesansu. Iako ova vojvođanska opština ima tek oko 25 hiljada stanovnika i samo dve srednjoškolske ustanove (Gimnaziju sa stručnom školom „Nikola Tesla“ i Tehničku školu) statistika ne laže. U poređenju sa periodom od pre samo tri godine, interesovanje za upis je povećano za gotovo četrdeset procenata; apatinski osmaci masovno nastavljaju školovanje u svom mestu; a eksponencijalno raste i broj učenika iz drugih opština koji upisuju srednjoškolske smerove u ovom bačkom gradiću.

 

Srednje škole u Apatinu doživljavaju pravu malu renesansu. Iako ova vojvođanska opština ima tek oko 25 hiljada stanovnika i samo dve srednjoškolske ustanove (Gimnaziju sa stručnom školom „Nikola Tesla“ i Tehničku školu) statistika ne laže. U poređenju sa periodom od pre samo tri godine, interesovanje za upis je povećano za gotovo četrdeset procenata; apatinski osmaci masovno nastavljaju školovanje u svom mestu; a eksponencijalno raste i broj učenika iz drugih opština koji upisuju srednjoškolske smerove u ovom bačkom gradiću.

U čemu je tajna? Lokalna samouprava u Apatinu je pre nekoliko godina usvojila agilnu strategiju razvoja srednjoškolskih kapaciteta, kako bi zadržala učenike u svom mestu (ogroman broj apatinskih osmaka je srednju školu upisivao u susednim većim gradovima, koji su nudili raznovrsnije smerove) i što bolje opremila mladih Apatinaca za budući profesionalni ili akademski život. Taj plan se ostvarivao u nekoliko pravaca: jedan od njih je rad na modernim kapacitetima, u svakom smislu: obnavljanju zgrada, nabavci pametne opreme, računara, mašina i materijala za izvođenje prakse, uređenje okoline škola i školskih terena. Zatim, ulaganje u nastavni kadar. O tome mnogo govori činjenica da je apatinska gimnazija druga u Vojvodini po uspehu na pokrajinskim i republičkim takmičenjima znanja – odmah iza prestižne Zmaj Jovine gimnazije u Novom Sadu; da učenici iz apatinske Tehničke škole dominiraju u praktičnim nadmetanjima iz svojih struka; kao i da sportske sekcije obe ove škole donose na desetine medalja sa različitih turnira svake godine.

Sledeći korak se odnosio na ponudu atraktivnih smerova stavljenih u funkciju pre svega osposobljavanja učenika za učešće na tržištu rada, kroz sticanje praktičnih znanja i stručnih veština. Od ove godine, primenjuje se i sistem dualnog obrazovanja, u saradnji sa apatinskim brodogradilištem. Povećanom interesovanju pomaže i program podrške koji lokalna samouprava omogućava: kroz stipendiranje odličnih učenmika i podršku u školovanju materijalno ugroženima, kao i deci ratnih i vojnih invalida. Da se znanje u Apatinu vrednuje, pokazuje i to da lokalna samouprava već nekoliko godina šalje najbolje učenike na zaslužena nagradna putovanja.

Najzad, valja pomenuti i da već nekoliko godina unazad srednje škole u Apatinu upisuje i značajan broj đaka iz susednih, pa čak i iz udaljenih opština širom Srbije. Tome pomaže i pristojno opremljen i dobro organizovan dom učenika u sklopu Tehničke škole, u kome đaci mogu da konkurišu za besplatan smeštaj i ishranu.

Sve ovo je doprinelo tome da se poveća interesovanje đaka i roditelja, da apatinske srednje škole ponovo ožive i da se održava, ali i poboljšava, dobar kontinuitet rada sa učenicima – koji je oduvek krasio ove obrazovne ustanove.

Prijava na newsletter

Pročitajte još: