Opština Ruma: zajedničkim naporima do prava osiguranja na život

Pravo na život je univerzalno ljudsko pravo koje se ne ograničava na određenu lokalnu zajednicu ili opštinu. Ovo pravo štiti se na nivou države i međunarodno, putem zakona i sporazuma o ljudskim pravima. 

Pravo na život je univerzalno ljudsko pravo koje se ne ograničava na određenu lokalnu zajednicu ili opštinu. Ovo pravo štiti se na nivou države i međunarodno, putem zakona i sporazuma o ljudskim pravima. 

Kao i svaka druga lokalna samouprava i opština Ruma ima obavezu da poštuje, štiti i promoviše prava svojih građana, uključujući i pravo na život. Lokalna vlast je dužna da sarađuje sa nadležnim državnim organima kako bi osigurala zaštitu prava na život građana svoje opštine.

Pravo na život podrazumeva pravo svake osobe na život i zaštitu tog prava od strane države i drugih pojedinaca. Ključni aspekti prava na život su:

– Nepovredivost života: Pravo na život znači da niko ne sme bez pravnog osnova oduzeti život drugoj osobi. To takođe znači da država ne sme izricati smrtnu kaznu, a ubistvo ili namerno nanošenje ozbiljne štete životu drugih osoba se tretira kao krivično delo. Smrtna kazna je u Srbiji primenjivana od nastanka moderne države 1804. pa sve do 2002. godine, a  poslednja smrtna kazna streljanjem, izvršena je 14. februara 1992. godine. Međutim, pravo na život nije apsolutno, što znači da se ovo pravo može ograničiti ili balansirati u skladu sa drugim pravima, interesima i moralnim vrednostima u određenim okolnostima, uz poštovanje odgovarajućih zakona i procedura.

– Pravo na samoodbranu: Pravo na život takođe uključuje pravo na samoodbranu u situacijama kada je život osobe direktno ugrožen. Ovo je često regulisano zakonima koji određuju kada je upotreba sile opravdana.

– Zaštita od nasilja: Pravo na život takođe podrazumeva obavezu države da štiti svoje građane od nasilja i zloupotrebe od strane drugih pojedinaca, kao i da preduzima mere za sprečavanje zločina koji bi mogli ugroziti život ljudi. Na teritoriji Opštine Ruma postoji policijska stanica, koja ima dve ispostave – ispostavu opšte nadležnosti i ispostavu saobraćajne policije. Pored toga, postoji oformljen i Odsek za suzbijanje kriminaliteta, kao i policijsko odeljenje u Platičevu, čija teritorijalna nadležnost obuhvata naselja koja se nalaze uz reku Savu.

– Pristup osnovnim potrebama:Pravo na život takođe podrazumeva pristup osnovnim potrebama kao što su hrana, voda, zdravstvena zaštita i obrazovanje, jer ovi faktori značajno utiču na dužinu i kvalitet života. Prema statističkim podacima od pre nekoliko godina, očekivano trajanje života stanovnika i muškog i ženskog pola u opštini Ruma slično je kao i na nivou proseka Sremske oblasti , a to je 72,5 godina za muški pol i 77,9 godina za ženski pol.

– Pravo na mirno okruženje: Pravo na život uključuje i pravo na život u mirnom okruženju, bez straha od oružanih sukoba, terorizma ili drugih oblika nasilja koji bi ugrozili živote ljudi. 

U okviru svojih nadležnosti, opština Ruma takođe može doprineti unapređenju uslova života svojih stanovnika kroz pružanje usluga kao što su zdravstvena zaštita, obrazovanje, bezbednost i druge inicijative koje direktno ili indirektno utiču na kvalitet života i zaštitu prava na život svojih građana. Preventivni pregledi imaju izuzetan značaj za produženje života i za očuvanje i unapređenje zdravlja, a građani opštine Ruma su to prepoznali, jer podaci pokazuju da je odziv građana za ove preglede izuzetno velik. Kontinuirana edukacija građana na ovu temu, kako preko zdravstvenih ustanova, tako i lokalnih sredstava informisanja mogla bi doprineti tome da Ruma bude i na nivou iznad proseka po očekivanog trajanja života i da statistika bude još povoljnija.

Važno je napomenuti da pravo na život nije usko lokalno pitanje, već je deo šireg sistema zaštite ljudskih prava na nacionalnom i međunarodnom nivou. Lokalne vlasti igraju važnu ulogu u sprovođenju i ostvarivanju ovih prava, ali je konačna odgovornost zaštite i promocije prava na život pre svega na državi i međunarodnoj zajednici.

 

“Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva”

Prijava na newsletter

Pročitajte još: