Na Letenci održana druga od četiri obuke lokalnih mobilnih timova Crvenog krsta

U okviru projekta „Zdravo starenje u prekograničnoj oblasti – HEAL“ – finansiranog sredstvima Evropske unije u sklopu IPA programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014 – 2020 – na Letenci je održana druga obuka za članove lokalnih mobilnih timova sačinjenih od volontera iz organizacija Crvenog krsta sa teritorije Srema i iz Federacije Crvenog križa sa teritorije Bosne i Hercegovine, na temu brige o starima.

U okviru projekta „Zdravo starenje u prekograničnoj oblasti – HEAL“ – finansiranog sredstvima Evropske unije u sklopu IPA programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014 – 2020 – na Letenci je održana druga obuka za članove lokalnih mobilnih timova sačinjenih od volontera iz organizacija Crvenog krsta sa teritorije Srema i iz Federacije Crvenog križa sa teritorije Bosne i Hercegovine, na temu brige o starima.

Trening na Letenci okupio je 30 učesnika koji su imali priliku da uče veštine pružanja pomoći starijim sugrađanima u prekograničnim oblastima. Ovaj trening bio je drugi od četiri predviđena u prvoj seriji obuka. Sastojao se od teorijskog dela u okviru koga su učesnici saznali više o demenciji, bolestima srca i pluća, dijabetesu, kao i praktičnog dela na kome su se učesnici obučavali kako da izmere šećer, krvni pritisak, puls i kako da pruže prvu pomoć starijim licima.

Ovaj projekat odražava ozbiljnu zabrinutost za sve veći broj starijeg stanovništva. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, procenjuje se da će broj ljudi starijih od 60 godina širom sveta skočiti sa 12% na 22% ukupne svetske populacije između 2015. i 2050. godine. Zbog ovog dramatičnog rasta broja starijeg stanovništva od suštinskog je značaja da se koordinišu i integrišu usluge koje pružaju sistemi zdravstvene zaštite u regionu.

Jedan od glavnih ciljeva projekta je razvoj novih standardizovanih zdravstveno-preventivnih usluga za starije građane i građanke u ruralnim oblastima. Takođe, planira se aktiviranje lokalnih mobilnih timova koji će pružati ove usluge, kao i sprovođenje javne edukativne kampanje o očuvanju javnog zdravlja.

HEAL projekt će biti sproveden u 12 opština i kantona u prekograničnom regionu, od toga u 7 opština u Republici Srbiji (Irig, Šid, Ruma, Inđija, Sremska Mitrovica, Pećinci, Stara Pazova) i u 5 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine (Tuzlanski, Posavski, Srednjo-bosanski, Zeničko-dobojski i Kanton Sarajevo). Projekat HEAL će trajati do 31. jula 2024. godine.

Prijava na newsletter

Pročitajte još: