Ko može da preda izveštaj o transfernim cenama u skraćenom obliku?

Izveštaj o transfernim cenama može biti u formi skraćenog izveštaja ili u formi elaborata/studije o transfernim cenam

Rok za izradu elaborata o transfernim cenama Poreskoj upravi, je 31. mart. To znači da vam je ostalo još manje od mesec dana da izvršite svoju zakonsku obavezu i izbegnete novčanu kaznu koja može biti i do 2 miliona dinara.

*Rok za predaju izveštaja Poreskoj upravi je 30.06. U slučaju da ste obveznik revizije, vaš rok i za izradu i za predaju elaborata je 30.06.

Petogodišnje iskustvo Vizije računovodstvo u izradi elaborata je izjedrilo mnoga pitanja koje su zbunjivala naše klijente, ali i sve obveznike izrade studije.

Zato mi u ovom blog postu odgovaramo na ono najčešće postavljano:

Da li ja mogu da uradim izveštaj o transfernim cenama u skraćenom obliku?”

Dakle, izveštaj o transfernim cenama može biti u formi skraćenog izveštaja ili u formi elaborata/studije o transfernim cenama.

Evo u kojim situacijama možete predati izveštaj u skraćenom obliku

Da li ćete Poreskoj upravi predati elaborat ili skraćeni izveštaj zavisi od dva uslova:

  1. Da je iznos pojedinačne transakcije sa povezanim licem u toku poslovne godine manji od 8.000.000 dinara
  2. Da je iznos ukupnih transakcija sa povezanim licem u toku poslovne godine

Obveznici koji ispunjavaju ova dva uslova, obavezni su da iskažu podatke na odgovarajućim poljima u poreskom bilansu koji su informativnog karaktera (nema korekcije poreske osnovice) i da dostave izveštaj u skraćenom obliku uz poreski bilans.

Dakle, izveštaj u skraćenom obliku možete podneti za transakcije sa povezanim licima, osim kada vaše transakcije sa povezanim licima podrazumevaju zajmove i kredite, tada Poreskoj upravi dostavljate izveštaj u punom obliku.

Šta sadrži izveštaj u skraćenom obliku

Izveštaj u skraćenom obliku (Obrazac PDP) sadrži podatke o svakoj od transakcija sa povezanim licem i to:

  1. opis transakcije;
  2. vrednost transakcije;
  3. povezano lice sa kojim je transakcija izvršena.

U okviru izveštaja u skraćenom obliku, obveznik nije dužan da posebno prikazuje vrednost istih transakcija po cenama utvrđenim po principu “van dohvata ruke”.

Iskazivanje podataka u poreskom bilansu

Prihodi i rashodi po osnovu transakcija sa povezanim licima za koje se podnosi izveštaj u skraćenom obliku, iskazuju se u poreskom bilansu i isključivo su informativnog karaktera, što znači da ne koriguju poresku osnovicu.

U poreskom bilansu se iskazuje iznos obračunatih troškova (osim kamata na zajmove, odnosno kredite) po transfernim cenama, koje je obveznik dužan da posebno prikaže u poreskom bilansu.

Osim obračunatih troškova, obveznik je dužan da prikaže i iznos obračunatih prihoda (osim kamata na zajmove, odnosno kredite) po transfernim cenama koje je obveznik dužan da posebno prikaže u poreskom bilansu.

Vizija računovodstvo je u poslednjih 5 godina, izradila više od 350 elaborata o transfernim cenama i zato ovu uslugu može obaviti i za vas. Vaše je da popunite formular, a oni će vas kontaktirati u naredna 24h kako bi se detaljnije dogovorili oko saradnje.

Koje su posledice ako izveštaj ne predate? Odgovor na ovo pitanja pripremila je Vizija računovodstvo.

 

Prijava na newsletter

Pročitajte još: