INTERVJU Žarko Grubor, rukovodilac prodaje u kompaniji Connect Software Solutions d.o.o.

Kako bismo saznali više o ovom poslovnom softveru, implementaciji i prednostima, razgovarali smo sa Žarkom Gruborom iz kompanije Connect Software Solutions, koja podršku za Pantheon pruža još od 2005. godine.

Pantheon je više od knjigovodstvenog programa

Pantheon je poslovni softver koji pruža brojne mogućnosti malim i srednjim preduzećima. Važi za najrasprostranjeniji poslovni softver u Srbiji i može da se koristi u različitim industrijama. Ovo softversko rešenje koristi se ne samo za vođenje finansijskog poslovanja, računovodstvo i poreske evidencije nego i za kompletnu logistiku preduzeća kao i za upravljačko izveštavanje rukovodstva firme.

Kako bismo saznali više o ovom poslovnom softveru, implementaciji i prednostima, razgovarali smo sa Žarkom Gruborom iz kompanije Connect Software Solutions, koja podršku za Pantheon pruža još od 2005. godine.

Koji su sve koraci za uvođenje poslovnog softvera u preduzeće?

Implementacija predstavlja proces uvođenja poslovnog softvera u vaše preduzeće. Za uspešnu implementaciju važna je posvećenost menadžmenta preduzeća, spremnost za promene, izbor pravog softvera, metodologija implementacije i izbor partnera. Sam proces implementacije se vodi kroz projekat po projektnoj metodologiji razvijenoj po ugledu na svetsku praksu.
Proces implementacije se odvija kroz sledeće faze:
• Priprema projekta podrazumeva formiranje zajedničkog projektnog tima, vođe projekta i timova sa obe strane, priprema potrebnih resursa i definisanje ciljeva projekta
• Sprovođenje intervjua sa ključnim korisnicima za sve poslovne procese koji su predmet implementacije, zatim organizovanje zajedničkih radionica na kojima predlažemo rešenja za unapređenja poslovnih procesa na bazi naših iskustava u radu sa sličnim kompanijama. Rezultat toga je dokumenat u kome su opisani poslovni procesi
• Izrada i prihvatanje konceptualnog dizajna rešenja (Business Blue Print dokumenta)
• Podešavanje sistema, oblikovanje prema potrebama kao i razvoj specifičnih rešenja
• Testiranje svih poslovnih procesa i prihvat rešenja
• Konačna priprema (Cut over) podrazumeva obuku svih korisnika, migraciju podataka, završna prilagođavanja programa
• Puštanje u produktivni rad (Go live)
• Post produktivna podrška za sve vreme korišćenja ovog ERP rešenja vam daje mogućnost da konstantno unapređujete poslovne procese u preduzeću.

Šta je Pantheon?

Pantheon™ je ERP je više od knjigovodstvenog programa. Pantheon je poslovno informacioni sistem za brzorastuća preduzeća, koja ulažu u stabilnost, napredne funkcionalnosti i prilagodljivost sistema. Širok spektar funkcionalnosti omogućava da sistem koriste svi u preduzeću, od rukovodstva do nabavke, prodaje, računovodstva i menadžmenta. Bez obzira na vašu delatnost poslovanja, koristeći Pantheon možete objediniti sve Vaše poslovne procese.

Zašto se opredeliti za Pantheon™?

Pantheon ima niz prednosti, kao što smo rekli u prethodnom odgovoru, bez obzira delatnost poslovanja, on ujedinjuje sve Vaše poslovne procese u preduzeću. Pantheon ima jedinstvenu bazu podataka i bez obzira koliko poslovnih jedinica imate, sve informacije se slivaju u centralnu bazu podataka.

Brojne su prednosti Pantheona koje se konstantno unapređuju i kreiraju se nove funkcionalnosti koje su dostupne kako postojećim tako i novim korisnicima. Proizvođač Pantheon softvera prati tehnološke inovacije i ugrađuje ih u rešenje, na taj način su vam dostupna poslednja tehnološka rešenja u sferi baza podataka, biznis inteligencije, analitike izveštavanja preko komandnih tabli i veštačke inteligencije.
Osim toga, dostupna je i kvalitetna tehnička podrška i ažuriranja od strane proizvođača softvera.

Koje su prednosti Pantheon-a u odnosu na druga rešenja?

U odnosu na druga rešenja, Pantheon pruža podršku za različite industrije i jednostavno se prilagođava potrebama korisnika oblikovanjem samog programa od strane konsultanata.
Postoji široka mreža Pantheon konsultanata koji odlično poznaju Pantheon i pronalaze najbolja rešenja za poslovne procese konkretnog korisnika, dajući novu vrednost na bazi dugogodišnjeg iskustva u radu na implementacijama.

Pantheon ima veliki broj funkcionalnosti koje olakšavaju poslovanje, a neke od njih su:

Korisnicima je dostupno detaljno korisničko uputstvo na preko 10 jezika, čiji sadržaj se poziva direktno iz programa za aktvivnost koju trenutno vršite u programu. Svaka opcija u programu je detaljno objašnjena sa navođenjem primera. Na taj način korisnik sam može da ovlada svim funkcionalnostima Pantheona.

Da prati naružbine od trenutka dobijanja iste do isporuke robe i slanja fakture, isto tako na osnovu potreba iz proizvodnje moguće je automatski kreirati narudžbine ka dobavljačima, čime se zaokružuje proces od nabavke do prodaje.
U zavisnosti od funkcije zaposlenog u preduzeću dodeljuju se prava pristupa. Na primer, može se definisati da samo određene osobe mogu da ažuriraju matične slogove (kupce, dobavljače, artikle…), može se zabraniti pristup osetljivim podacima (nabavne/prodajne cene, zarade, bilansi…).

Pantheon omogućuje integraciju sa Vašim postojećim specijalizovanim programima.

Da li je Pantheon softver primenljiv u različitim industrijama?

Pantheon softver je primenljiv u različitim industrijama, sektorima i organizacijama kako privatnim tako i kod javnih, budžetskih korisnika. Pokriva sve funkcije u preduzeću kao što su nabavka, prodaja, maloprodaja, veleprodaja, usluge, proizvodnja različitih vidova, računovodstvo, finansije i izveštavanje.

Počev od 01.01.2023 obaveza je za sva pravna lica da primaju i šalju fakture koristeći SEF sistem. Na koji način Pantheon pojednostavljuje slanje elektronskih faktura?

Slanje fakture iz Pantheona na SEF je izuzetno jednostavno, kroz tri klika, a faktura postaje vidljiva na SEF-u kroz par sekundi. Takođe je kroz Pantheon vrlo jednostavno moguće izvršiti i prijem dokumenata sa SEF-a. Napomenuo bih da je ovaj sistem povećao stepen ažurnosti i sledljivosti dokumentacije i pojednostavio rad, jer klikom na dokument dobijamo uvid u sve vezne dokumente i priloge koji se odnose na datu fakturu. Takođe bih istakao aspekt bezbednosti, transparentnosti i ispunjenje svih zakonskih zahteva.

Vaša firma se bavi implementacijom i održavanjem upravo najrasprostranjenijeg poslovnog softvera u Srbiji Pantheon. Koje su vaše prednosti?

Veliki broj uspešnih implementacija su sasvim sigurno garant da ako se odlučite za našu firmu birate pravog partnera za poslovnu saradnju. Naš tim konsultanata i programera ima dugogodišnje iskustvo u implementaciji i održavanju najrasprostranjenijeg poslovnog softvera u Srbiji Pantheon-a. Naša prednost je i znanje o različitim poslovnim potrebama i procesima, kao i fleksibilnost u prilagođavanju softvera preduzećima. Takođe, imamo brzu i kvalitetnu tehničku podršku koju pružamo kroz sve vidove komunikacije.
Preko 65.000 ljudi svakodnevno, već dugi niz godina koristi Pantheon u preduzećima različitih delatnosti, a Connect Software Solutions d.o.o. je Premium partner skoro 20 godina.

Connect Software Solutions d.o.o.
prodaja@connectsoftware.rs 
zarko.grubor@connectsoftware.rs 
021/662-0000
www.connectsoftware.rs 





Prijava na newsletter

Pročitajte još: