Afirmacija opštine Irig kao centralne fruškogorske turističke i privredne destinacije

Opština Irig naručilac je izrade prostornog plana, čiji je nosilac Služba za imovinsko-pravne poslove i urbanizam, dok JP Zavod za urbanizam Vojvodine iz Novog Sada je zadužen da obradi ovu inicijativu.

Opština Irig naručilac je izrade prostornog plana, čiji je nosilac Služba za imovinsko-pravne poslove i urbanizam, dok JP Zavod za urbanizam Vojvodine iz Novog Sada je zadužen da obradi ovu inicijativu.

Donošenjem ovog Prostornog plana stvara se osnov za uređenje i izgradnju građevinskog zemljišta u području naselja Velika Remeta, Grgeteg, Dobrodol, Кrušedol Prnjavor, Кrušedol Selo, Mala Remeta, Neradin, Rivica i Šatrinci, potom građevinskog zemljišta van građevinskog područja naselja, a stvaraju se i uslovi za dalju razradu Planom obuhvaćenog prostora.

Ukupna površina područja obuhvaćenog okvirnom granicom Prostornog plana iznosi oko 230 km2.
Osnovni ciljevi

U prostornom i u strateškom smislu, Prostorni plan treba da afirmiše opštinu Irig kao centralnu fruškogorsku turističku destinaciju u oblasti zdrastvenog, wellness, poslovnog, vinskog, gastronomskog i verskog turizma, sa zakonski definisanim turističkim prostorom, koji sistemski generiše i dalje distribuira aktivnosti ka efikasnijem valorizovanju sveukupnih razvojnih potencijala čitave destinacije Fruška gora.

Jedan od osnovnih ciljeva u oblasti saobraćajne infrastrukture je izgradnja novih saobraćajnih kapaciteta, višetračnog puta Novi Sad-Irig-Ruma (tunel kroz Frušku goru), čijom realizacijom će se ostvariti nova veza (poprečna veza sa E-75/E-70) i značajno minimizirati troškovi transporta.

Jedan od prioriteta – izgradnja žičare

Kada je reč o energetskoj infrastukturi, jedan od ciljeva je stimulisanje primene novih tehnologija proizvodnje energije, naročito onih koje doprinose racionalnom korišćenju, štednji energije i zaštiti životne sredine, kao i korišćenju obnovljivih izvora energije.
Razmatrajuću turizam, jedan od ciljeva je stvaranje uslova za izgradnju žičare Vrdnička kula-Vrdnik. Razmatra se i gasifikacija naselja u skladu sa osnovnim principima održivog razvoja u cilju smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte i favorizacija upotrebe obnovljivih izvora energije.

Takođe i izgradnja kanalizacione mreže i uređaja za prečišćanjanje otpadnih voda za sva naselja i turističke lokalitete na teritoriji opštine, regulisanje režima bujičnih vodotokova na teritoriji opštine Irig, kao i sanacija i rekultivacija postojeće opštinske i neuređenih deponija i drugih degradacionih punktova na teritoriji Opštine.

Razvojni potencijali

Кoristeći svoje komparativne prednosti, a imajući u vidu ukupne i posebne potencijale opštine Irig, osnovni razvojni prioritet treba da bude revitalizacija ukupne privrede i razvoj efikasne privredne infrastrukture, uz aktivnu i atraktivnu politiku privlačenja investitora, uz imperativ zaštite i očuvanja životne sredine,a u cilju poboljšanja kvaliteta života stanovništva.

Izradom Prostornog plana očekuje se prostorno, funkcionalno, ekonomski, socijalno i ekološki uravnotežen urbani razvoj naselja Opštine, jačanje identiteta naselja na osnovu kulturne, prirodne i privredne matrice, racionalno korišćenje resursa, usaglašavanje prostorno-funkcionalne matrice svakog naselja sa kapacitetima sredine, razrešavanje konfliktnih interesa i razvojnih problema u prostoru, podizanje kvaliteta fizičkog prostora, zaštita javnog interesa, javnih dobara i javnog prostora.

“Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva”

Prijava na newsletter

Pročitajte još: